Sejm znowelizował Prawo ochrony środowiska


Ekologia w naszym życiu

Sejm znowelizował Prawo ochrony środowiska

Sejm znowelizował w środę Prawo ochrony środowiska, które m.in. łagodzi przepisy dotyczące wydawania opinii o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. W głosowaniu wzięło udział 402 posłów; wszyscy byli za uchwaleniem ustawy. Celem zmian jest dostosowanie krajowych przepisów do wymogów unijnych. Zdaniem wiceministra środowiska Krzysztofa Zaręby, dużo problemów stwarzają inwestorom oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Ustawa przewiduje ograniczenie kręgu instytucji wydających opinie o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

Ustawa wydłuża z 2 do 4 lat termin ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć. Nowe przepisy zmierzają też do wyeliminowania wątpliwości w zakresie korzystania przez jednostki budżetowe ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Źródło: PAP

Następny artykuł

Poprzedni artykuł