Nowe kraje członkowskie a program NATURA 2000


Ekologia w naszym życiu

Nowe kraje członkowskie a program NATURA 2000

Raport opublikowany przez WWF, międzynarodową organizację ekologiczną, i partnerów pokazuje zarówno znaczące postępy, jak i pewne luki we wdrażaniu programu Natura 2000 w 10 nowych krajach Unii Europejskiej oraz w Rumunii, Bułgarii i Chorwacji. Cieszą nas znaczące wysiłki, które zostały podjęte do tej pory przez nowe i przyszłe kraje członkowskie w zakresie wdrażania sieci Natura 2000, jednak nadal wzywamy rządy do wypełnienia powstałych luk – mówi Katarzyna Nowak z WWF Polska, kierownik projektu „Natura 2000”.

W zakresie wdrażania polityki Unii Europejskiej dotyczącej ochrony przyrody, nowe kraje członkowskie szybko doganiają swoich zachodnich sąsiadów, którzy rozpoczęli wdrażanie sieci Natura 2000 ponad dziesięć lat temu.

Całość na stronach WWF

Następny artykuł

Poprzedni artykuł