Rejon Bałtyku ociepli się gwałtownie w XXI wieku


Ekologia w naszym życiu

Rejon Bałtyku ociepli się gwałtownie w XXI wieku

W rejonie Morza Bałtyckiego ocieplanie klimatu prawdopodobnie będzie następowało w tym stuleciu szybciej niż w innych rejonach świata. Raport, opracowany przez 80 naukowców z krajów nadbałtyckich, stwierdza, że temperatury w rejonie Bałtyku podnoszą się szybciej niż przeciętna globalna, co sprawia, że zmniejsza się liczba dni, kiedy część morza skuwają zimowe lody.

"Wzrost rocznych temperatur o 3-5 stopni Celsjusza prognozowany jest w tym stuleciu dla całego basenu" - podaje raport Komisji Helsińskiej ds. ochrony Morza Bałtyckiego (Helcom). Ta międzyrządowa organizacja gromadzi przedstawicieli dziewięciu krajów nadbałtyckich oraz Komisji Europejskiej.

Jak ocenił w lutym panel klimatyczny ONZ, temperatury na świecie w tym stuleciu wzrosną najprawdopodobniej o 1,8 do 4 stopni Celsjusza. Powszechnie uważa się, że globalne ocieplenie jest spowodowane działalnością człowieka, głównie spalaniem paliw kopalnych.

Raport ostrzega, że ocieplenie może zagrozić życiu w wodach Bałtyku, gdzie już obecnie populacja śledzi i szprotów zmaga się z zanieczyszczeniem.

Wyższe temperatury mogą również przyczynić się do większych opadów deszczu, a w rezultacie zmniejszy się zasolenie wody, co zagrozi organizmom przystosowanym do życia w słonych wodach morskich.

Tereny na północy mogą - zdaniem naukowców - ocieplać się szybciej niż w pozostałych regionach.

Jednocześnie ocieplenie klimatu może spowodować wydłużenie sezonu wegetacyjnego w rejonie basenu Bałtyku, zamieszkiwanym, od Petersburga w Rosji po Kopenhagę w Danii, przez 85 mln ludzi.

Ocieplenie o 3-5 stopni Celsjusza będzie "prowadzić do wydłużenia sezonu wegetacyjnego o 20 do 50 dni na obszarach północnych i 30 do 90 dni na obszarach południowych do końca XXI wieku" -stwierdza raport. Miałoby to wpływ na uprawy i zbiory oraz na wzrost lasów.

Okres, kiedy część morza zamarza, byłby krótszy o miesiąc-dwa miesiące na północnym Bałtyku i o dwa-trzy miesiące w jego środkowych częściach.


Kraje basenu Morza Bałtyckiego zaproponowały wprowadzenie kwot na odpady; byłby to system wymiany oparty na modelu, jaki obowiązuje w przypadku emisji dwutlenku węgla. Kwoty takie to jedna z badanych przez Helcom propozycji mających na celu ograniczenie zanieczyszczeń Bałtyku. Wody tego akwenu są słabo utlenione i odnawiają się raz na 30 lat.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następny artykuł

Poprzedni artykuł