RPO skarży decyzję w sprawie Rospudy


Ekologia w naszym życiu

RPO skarży decyzję w sprawie Rospudy

Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) na decyzję ministra środowiska Jana Szyszki, dotyczącą zgody na przeprowadzenie inwestycji budowlanej przez dolinę rzeki Rospudy. Na 19 lutego mieszkańcy Augustowa (Podlaskie) zapowiedzieli blokadę drogi krajowej nr 8. Chcą przyśpieszenia decyzji o budowie obwodnicy.

W październiku 2006 r. wojewoda podlaski wydał zgodę na przeprowadzenie inwestycji (jest to de facto zgoda na lokalizację obwodnicy Augustowa) ; odwołały się od niej organizacje ekologiczne, do których przyłączył się RPO. Decyzję tę utrzymał jednak w mocy minister środowiska. Teraz RPO zaskarżył ją do WSA.

Do skargi dołączono wniosek o wstrzymanie wykonania tej decyzji. Budowa nie będzie mogła być kontynuowana, jeśli WSA wstrzyma jej wykonanie.

W radiowej "Trójce" Janusz Kochanowski przyznał, że być może nie rozpatrzono alternatywnej możliwości budowania tej obwodnicy. Dodał, że jeśli sąd pozytywnie rozpatrzy wniosek o wstrzymanie inwestycji, to obie strony - minister środowiska i ekolodzy - będą musieli udowodnić swoje racje.

W miniony piątek wojewoda podlaski wydał pozwolenie na budowę obwodnicy Augustowa, przebiegającej częściowo przez cenną przyrodniczo dolinę rzeki Rospudy. Ma ono rygor natychmiastowej wykonalności.

Przeciw tej inwestycji protestują ekolodzy.

Zastrzeżenia do inwestycji ma Komisja Europejska (KE). 12 grudnia uznała, że budowa obwodnicy Augustowa na terenach chronionych w ramach programu Natura 2000 jest niezgodna z prawem unijnym. Zażądała wstrzymania prac, rozpoczęła pierwszy etap standardowej procedury przeciwko Polsce. Do 15 lutego strona polska ma odpowiedzieć na zastrzeżenia KE. W niedzielę przebywający z wizytą w Polsce przewodniczący Komisji Jose Manuel Barroso oświadczył, że jest zdziwiony decyzją o rozpoczęciu budowy obwodnicy Augustowa.

Minister środowiska Jan Szyszko powiedział w poniedziałek w radiowych "Sygnałach dnia", że do 15 lutego ministerstwo udzieli odpowiedzi na pismo KE. Pytany, czy decyzja w sprawie obwodnicy może jeszcze zostać zmieniona, Szyszko nie wykluczył takiej możliwości. Podkreślił jednak, iż wątpi, żeby w ciągu dwóch tygodni można było przeprowadzić wszystkie niezbędne procedury, związane z ewentualną nową lokalizacją.

Przewodniczący Społecznego Komitetu Wspierania Budowy Obwodnicy Augustowa Bogdan Dyjuk poinformował, że na poniedziałek mieszkańcy Augustowa zapowiedzieli blokadę drogi krajowej nr 8. Blokada rozpocznie się o godz. 10.30 i ma trwać półtorej godziny.

Dyjuk wyjaśnił, że jest to inicjatywa oddolna mieszkańców, którzy pytali go, czy wracają do organizowania blokad. Zostały one zawieszone w czerwcu 2006 roku, gdy komitet otrzymał słowo, że Augustów dostanie pozwolenie na budowę obwodnicy od odpowiedzialnych za jej wydanie ministrów.

Dyjuk zaznaczył, że blokady miały na celu przyśpieszenie decyzji o budowie obwodnicy Augustowa, do której przygotowania trwały ok. 15 lat.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

 

Zobacz też serwis:

Następny artykuł

Poprzedni artykuł