Rolników nie stać na usunięcie eternitu


Ekologia w naszym życiu

Rolników nie stać na usunięcie eternitu

Jak donosi Dziennik Nowiny rolników z Podkarpacia, zwłaszcza z byłego województwa przemyskiego, nie stać na usunięcie eternitu. Kiedyś powszechny w użyciu, eternit musi zostać usunięty z pokryw dachowych. Nie każdego rolnika jednak stać na taką inwestycję. Eternit to potoczna nazwa materiałów budowlanych azbestowo-cementowych. Obecnie stosowanie eternitu jest zakazane w większości rozwiniętych państw świata i trwa proces jego usuwania z budynków.

Azbest zawarty w eternicie jest przyczyną wielu chorób: pylica azbestowa, rak płuc i nowotworów międzybłoniaka opłucnej.

Następny artykuł

Poprzedni artykuł