Rozpoczęły się Warszawskie Dni Recyklingu


Ekologia w naszym życiu

Rozpoczęły się Warszawskie Dni Recyklingu

Drugie Warszawskie Dni Recyklingu to ważne przedsięwzięcie wieloletniego programu edukacji ekologicznej Warszawa Stolicą Czystości. Imprezę patronatem objęli: Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy, Pan Jacek Sasin – Wojewoda Mazowiecki oraz Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego. Organizatorem imprezy jest stołeczny Zarząd Oczyszczania Miasta. Merytorycznymi partnerami są organizacje odzysku: REKOPOL, ELEKTROEKO i REBA oraz Stowarzyszenie Forum Opakowań Szklanych i Fundacja na Rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL.

Już po raz drugi w Warszawie będziemy mieli okazję udowodnić, że tematyka "śmieciowa" nie musi być prezentowana w ściśle fachowy, hermetyczny sposób. Można sprawić, by stała się źródłem przyjemnej, bezpiecznej zabawy.

Przedsięwzięcie rozpoczyna się 29 maja br. od debaty na temat „Miejsce recyklingu w systemie gospodarki odpadami w Warszawie” z udziałem GIOŚ (Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska), przedsiębiorców, organizacji odzysku, pozarządowych organizacji ekologicznych, radnych, urzędników miejskich oraz mediów. Chcemy zaangażować wszystkich zainteresowanych w wypracowanie właściwego systemu gospodarowania odpadami w stolicy.

Środa 30 maja to czas dla nauczycieli. Edukacja ekologiczna prowadzona w szkołach stanowi bowiem bardzo istotny wkład w uświadamianie najmłodszemu pokoleniu celów i możliwości ratowania ograniczonych zasobów naturalnych ziemi m.in. poprzez recykling. W końcu: „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał…”. To nauczyciele wychowują młode pokolenia, dla których - miejmy nadzieję - naturalną rzeczą będzie segregowanie śmieci i dbałość o środowisko naturalne.

Czwartek – 31 maja – seminarium dla zarządców. Uczestnicy seminarium dowiedzą się, że zapisy Regulaminu utrzymania czystości w szczegółowy sposób określają obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie selektywnej zbiórki odpadów – czyli m.in. obowiązek posiadania podpisanej umowy na odbiór odpadów (w tym odpadów segregowanych). Ponadto będą mieli do dyspozycji oferty firm zajmujących się odbiorem odpadów; będą zatem mogli porównać konkurencyjne oferty, a nawet na miejscu podpisać umowę na odbiór odpadów. Chętni mogą zgłaszać się jeszcze pod bezpłatnym numerem telefonu Infolinii CZYSTOŚĆ 0800 800 117.

Piątek, 1 czerwca, to ekologiczny Dzień Dziecka w jednej z warszawskich szkół, która otrzyma praktyczne nagrody (pojemniki do segregacji, zostaną posadzone drzewa i krzewy, o które zadbają uczniowie). W tym dniu również będziemy gościć grupę dziennikarzy z Serbii, zajmujących się ekologią.

Wydarzenie kulminacyjne Drugich Warszawskich Dni Recyklingu to eko-piknik familijny w Parku Pole Mokotowskie. Już od godziny 11.00 przyniesione surowce /baterie, szkło, papier, plastik, metal, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz płyty CD i DVD/ będzie można wymienić na kompost oraz sadzonki roślin (w tym roku coś naprawdę specjalnego). Od 11.00 ruszają też konkursy i zabawy związane z selektywną zbiórką odpadów i recyklingiem oraz moc atrakcji: występy dzieci i młodzieży, szkoły tańca, szereg „kulturalnych” i sportowych nagród za wiadomości o recyklingu. Na stoiskach prezentować się będą organizatorzy i partnerzy imprezy. Odbędzie się również wielki finał konkursu EKO-SONG. Niewątpliwą atrakcją festynu będzie też koncert ZACZAROWANE MIASTO z udziałem m.in. Sławomira Łosowskiego z KOMBI, Urszuli Dudziak z córkami oraz showmana z Irlandii – Petera Byrne’a. Imprezę poprowadzi para znana ze szklanego ekranu: Dorota Wellman i Marcin Prokop. Kto wie, może na Pole Mokotowskie uda się przenieść symbole Warszawy – Syrenkę i Pałac Kultury i Nauki? A może całą Warszawę? Zapraszamy na Pole Mokotowskie - niespodzianki czekają!

Potrzeba tego typu działań jest niezaprzeczalna ze względu na nieustanny wzrost ilości odpadów oraz pilną potrzebę rozszerzenia ich odzysku i recyklingu. Okazuje się, że w ubiegłym roku mieszkańcy stolicy wytworzyli około 7% ogólnej ilości odpadów choć stanowią tylko 4,4% ludności Polski. Z 10 mln ton odpadów wyprodukowanych przez Polaków aż 700 tys. ton należy do warszawiaków. Ciągle jeszcze zbyt wiele – bo aż 80% - wytworzonych przez nas odpadów trafia na składowiska, a jedynie 2% zostaje poddane recyklingowi.
 

PROGRAM

29 maja 2007r. - WTOREK


Debata na temat: „Miejsce recyklingu w systemie gospodarki odpadami w Warszawie”

Miejsce: Pałac Kultury i Nauki, Sala Warszawska, IV piętro
Godz. 11.00 – 14.00
Organizator: Zarząd Oczyszczania Miasta we współpracy z Biurem Ochrony Środowiska
Urzędu m.st. Warszawy
Uczestnicy:
- Biuro Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
- Zarząd Oczyszczania Miasta
- samorządowcy, radni
- organizacje odzysku
- warszawskie i ogólnopolskie organizacje ekologiczne
- przedsiębiorcy zajmujący się odbiorem odpadów
- mieszkańcy
- media
Prowadzący: Paweł Sztompke (Polskie Radio), Agnieszka Kłąb (ZOM)

Program debaty:
1. „Prawne wymogi właściwego systemu gospodarki odpadami w Polsce” – Marek Haliniak, Główny Inspektor Ochrony Środowiska
2. „Jak wygląda system gospodarki odpadami w Warszawie. Miejsce recyklingu” – Krystian Szczepański, p.o. Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy
3. Dyskusja

Okazja do dyskusji na temat recyklingu przez wszystkie zainteresowane strony. Argumenty mieszkańców, firm komunalnych, urzędników i radnych tworzących system gospodarki odpadami w mieście, organizacji odzysku w jednym miejscu. Szansa na osiągnięcie kompromisu w zakresie ważnego systemu gospodarki odpadami, jakim jest recykling. Możliwość wypracowania spójnej strategii działania na terenie m.st. Warszawy, obejmującej współpracę zainteresowanych stron. Rzeczowa wymiana spostrzeżeń, doświadczeń, argumentów. Jednym słowem „recyklingowa” debata.30 maja 2007r. – ŚRODA

Konferencja dla nauczycieli

Miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Fabryczna 1/3
Godz.: 13.00 – 17.00
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Łazienkowska 7 w Warszawie,
Uczestnicy: nauczyciele warszawskich przedszkoli oraz klas I-III szkół podstawowych, realizujących (bądź zainteresowanych realizacją w przyszłym roku szkolnym) Programu Edukacji Ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym m.st. Warszawy, a także nauczyciele klas IV-VI zainteresowani realizacją Programu Edukacji Ekologicznej „Od poznania do działania” (ok. 100 osób)

Program:
13.00-13.30
uroczyste otwarcie bazy edukacji ekologicznej w budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Fabrycznej 1/3 – „Miasteczko Przyrody”
wystąpienia gości honorowych – przedstawicieli władz Miasta,
zwiedzanie obiektu, prezentacja multimedialna nt. działalności edukacyjnej MDK, szczególnie propozycji zajęć przyrodniczych i ekologicznych planowanych w nowym roku szkolnym

13.30-16.30 warsztaty (podział nauczycieli na 6 grup i udział w warsztatach na zasadzie biegu zegarowego, czyli każda z grup zaczyna od innego warsztatu i wg ustalonej kolejności uczestniczy w pozostałych warsztatach; 3 stoiska warsztatowe znajdują się w salach w budynku, a kolejne 3 przed budynkiem, w plenerze).
Tematy warsztatów:
- „Coś z niczego - proste pomoce dydaktyczne z recyklingu” – Grażyna Głuch, Izba Edukacji Leśnej w Sękocinie
- „Jak zrobić papier czerpany?” – Anna Wróbel, MDK
- „Zielony konsument – jak unikać odpadów” – Ewa Pytlak, SP nr 24 STO w Warszawie
- „Ptaki w mieście – tworzymy pustostany” – Roman Muranyi, Ogród Botaniczny PAN w Powsinie
- „W laboratorium przyrody” – Bożena Żach, Ogród Botaniczny PAN w Powsinie
- „Proste hodowle roślin i zwierząt” – Agnieszka Lepianka, MDK
- „Wodne czary” – Hanna Batko, MDK31 maja 2007r. – CZWARTEK


Seminarium „Dlaczego i jak upowszechniać selektywną zbiórkę odpadów w społecznościach lokalnych”

Miejsce: Pałac Kultury i Nauki, Sala Warszawska
Godz. 11.00 – 14.00
Uczestnicy: Właściciele i zarządcy wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, nieruchomości
warszawskich
Prowadzący: Michał Korkozowicz, REBA

Program:
11.00 Otwarcie seminarium i powitanie uczestników
11.10 Prezentacja lokalnych dokumentów regulujących gospodarkę odpadami w Warszawie – Krystian Szczepański, p.o. Dyrektora Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy; Warszawa Stolicą Czystości – Agnieszka Kłąb, Zarząd Oczyszczania Miasta st. Warszawy
11.35 Pytania i dyskusja
11.50 Przerwa
12.10 „Segreguj szkło! Jak zorganizować zbiórkę i zachęcić do niej mieszkańców?” – Piotr Kardaś, Forum Opakowań Szklanych
12.30 Współpraca samorządów z organizacjami samorządowymi i przemysłem szansą na skuteczną i efektywną promocję selektywnej zbiórki. Wybrane przykłady z 2006r.” – Jacek Wodzisławski, Prezes Fundacji RECAL.
12.50 Budowa efektywnego systemu selektywnej zbiórki we współpracy ze społecznościami lokalnymi – Michał Mikołajczyk, Rekopol Organizacja Odzysku S.A.
13.10 Jak zorganizować zbiórkę baterii? – Michał Korkozowicz, Prezes Organizacji Odzysku REBA
13.30 Elektrośmieci? Przynieś z mieszkania do punktu zbierania! – Grzegorz Skrzypczak, Prezes Zarządu Organizacji Odzysku ElektroEko S.A.
13.50 Pytania i dyskusja
14.00 Podsumowanie seminarium.

Podczas trwania seminarium przed Salą Warszawską będzie zorganizowany PUNKT PODPISYWANIA UMÓW, gdzie będzie można zapoznać się z aktualną ofertą firm warszawskich zajmujących się odbiorem odpadów, zapytać o aneks na odpady segregowane, porównać ceny, a nawet podpisać umowę.


2 czerwca 2007r. – SOBOTA

Finał WARSZAWSKICH DNI RECYKLINGU

Miejsce: Pole Mokotowskie
Godz.: 11.00 – 22.00
Prowadzący: Dorota Wellman i Marcin Prokop


Godz. 11.00 – 11.15 Rozpoczęcie Pikniku - Powitanie
11.15 – 12.30 Ekologiczne występy dzieci (szkolne zespoły teatralne Gimnazjum Nr 4
Przedszkole nr 262)
12.30 – 14.00 Konkurs Piosenki EKO-SONG
Przesłuchania Finałowe
14.00 – 15.00 Biuro Edukacji – finał programu edukacji ekologicznej
15.00 – 15.30 Finał Konkursu EKO-SONG
15.30 – 16.00 Występ szkoły tańca
16.00 – 17.00 Występy muzyczne
17.00 – 17.30 Losowanie i wręczenie nagród w konkursie „Wymień odpady na
turystyczne i kulturalne wypady”
Prezentacja Organizatorów, Partnerów i podziękowania

Koncert ZACZAROWANE MIASTO

17.30 – 18.00 DJ EAST CLUBBERS
18.00 – 18.45 URSZULA DUDZIAK FAMILY
19.00 – 19.30 PETER BYRNE GROUP
19.30 – 20.15 PLASTIC
20.15 – 21.50 SŁAWOMIR ŁOSOWSKI – twórca zespołu KOMBI
21.50 – 21.55 Pokaz sztucznych ogni
21.55 – 22.00 Pożegnanie - Zakończenie Pikniku

Dodatkowe atrakcje:
• wymiana surowców wtórnych (szkło, plastik, baterie, makulatura, metale i aluminium, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte płyty CD/DVD) na zielone nagrody
i kompost (15 tys. nagród)
• wielki konkurs „Wymień odpady na turystyczne i kulturalne wypady”
• pokaz techniki komunalnej (śmieciarki, samochody z HDS, pojemniki, itp.)
• Pałac Kultury i Nauki, Syrenka i makieta Warszawy z surowców przeniesione na Pole Mokotowskie
• pokaz przygotowywania kompostu
• pokazy sprzętu policyjnego (robot do rozbrajania ładunków wybuchowych, poduszkowce, quad, pokaz posłuszeństwa psów, patrole konne, itp.)
• wicemistrzyni Polski w chodzie sportowym będzie „chodziła” w czasie trwania imprezy; chętni mogą się do niej dołączyć, a najbardziej wytrzymali otrzymają nagrody
• punkty podpisywania umów – firmy zajmujące się odbiorem odpadów prezentują swoje oferty
• szereg konkursów, zabaw, gier, itp. na wszystkich stoiskach

__________________________________________________________

„CENNIK” WYMIANY SUROWCÓW


1. 10 kg makulatury - 1 sadzonka
2. 10 opakowań szklanych - 1 sadzonka
3. 10 butelek PET - 1 sadzonka
4. 20 baterii - 1 sadzonka
5. 20 puszek aluminiowych - 1 sadzonka
6. 20 płyt CD/DVD - 1 sadzonka
7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
• drobny - 1 sadzonka
• średni - 2 sadzonki
• duży - 3 sadzonki

Dla chętnych również kompost.

SUPER KONKURS

Wszyscy, którzy oddadzą surowce i wrzucą otrzymane kupony do EKO-KULI
mają szansę wygrać wspaniałe nagrody:
- rower
- plecak
- namiot
- bilety do kin, teatrów, Zamku Królewskiego, Ogrodu Zoologicznego

LOSOWANIE O 17.00 NA SCENIE
Wystarczy odpowiedzieć na jedno pytanie.

Szczegóły pod numerem telefonu 0800 800 117
 

Następny artykuł

Poprzedni artykuł