Przyrodnicze Warsztaty Terenowe "Sudety Wschodnie"


Ekologia w naszym życiu

Przyrodnicze Warsztaty Terenowe "Sudety Wschodnie"

Wałbrzyski Oddział Pracowni na rzecz Wszystkich Istot zaprasza na przyrodnicze warsztaty terenowe „Sudety Wschodnie”. Warsztat będzie miał charakter obozu wędrownego i w całości będzie odbywał się w terenie. Będą mu towarzyszyć rozmaite zajęcia. Większość noclegów zaplanowana jest pod gołym niebem. Warsztat rozpocznie się w Górach Bialskich i Masywie Śnieżnika (jest to jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów Sudetów).

 Uczestnicy warsztatów odwiedzą w tym regionie trzy rezerwaty - Puszczy Śnieżnej Białki, Masywu Śnieżnika Kłodzkiego oraz Jaskini Niedźwiedziej – i zapoznają się z unikalną przyrodą tego terenu oraz problemami jej ochrony ( w których Pracownia na rzecz Wszystkich Istot uczestniczy jako strona w postępowaniu sądowym). W tym regionie odbędą się następujące zajęcia: „ Formy ochrony przyrody w Śnieżnickim Parku Krajobrazowym” – dr Janusz Skrężyna, „Unikatowość rezerwatu „Jaskinia Niedźwiedzia” –prof. Wojciech Ciężkowski, „Podstawy i kwestie prawne ochrony Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego” – Krzysztof Nowak oraz „Kampanie i problemy ochroniarskie” – Rafał Jakubowski.

Następnym etapem zajęć będzie wędrówka przez Góry Złote i Bardzkie do Srebrnej Góry. Tam bazą warsztatów będzie Schronisko PTTK, gdzie odbędą się szkolenia z zakresu wspinaczki górskiej, w tym zjazdy na linie z mostu. Poprowadzą je specjaliści ze schroniska. W trakcie odbędą się też zajęcia przyrodnicze w rezerwacie „Bukowa Kalenica” i „Cisowa Góra” – prowadzenie Piotr Wasiak, Cezary Dziuba.

Ostatnią częścią warsztatów będzie przejście przez Góry Sowie do Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. Na jego obszarze odbędą się zajęcia przyrodnicze na terenie rezerwatu „Łąka Sulistrowicka” – prowadzenie Piotr Wasiak, Cezary Dziuba.

Poza opisanymi zajęciami w trakcie trwania całych warsztatów będą trwały trzy zajęcia tematyczne: „Bioregion Sudety Wschodnie” – prowadzenie Rafał Jakubowski, „Warsztat fotografii przyrodniczej” – prowadzenie Paweł Sokołowski oraz „Program Natura 2000 w Sudetach Wschodnich” – prowadzenie Piotr Wasiak, Paweł Kisiel.

 

Szczegółowe informacje na stronie: pracownia.org.pl

Następny artykuł

Poprzedni artykuł