PROP wylicza podstawowe problemy ochrony Przyrody w Polsce


Ekologia w naszym życiu

PROP wylicza podstawowe problemy ochrony Przyrody w Polsce

Państwowa Rada Ochrony Przyrody przyjęła krótkie stanowisko w sprawie kryzysu w ochronie przyrody w Polsce. Zapowiedziała w nim, że opracuje listę najważniejszych problemów, z jakimi zmaga się obecnie ochrona przyrody w naszym kraju. Po długich dyskusjach właśnie opublikowano pełen dokument (będący załącznikiem do omówionej powyżej uchwały) zawierający 77 punktów.

Z pewnością lista powinna być dłuższa, ale PROP postanowił wymienić tylko problemy najważniejsze, oraz takie, których rozwiązanie leży w gestii polskich władz. Rada zaapelowała, aby mimo przykrego wydźwięku cały dokument potraktować optymistycznie – jako listę celów do załatwienia, i wspólnymi siłami dołożyć starań, aby za kilka lat lista ta była znacznie krótsza.

Źródło: Towarzystwo Bocian (Marek Kowalski)

 

Zobacz też:

Następny artykuł

Poprzedni artykuł