Ambasadorowie Zrównoważonego Rozwoju odebrali nagrody


Ekologia w naszym życiu

Ambasadorowie Zrównoważonego Rozwoju odebrali nagrody

Laureaci tegorocznej edycji konkursu Ambasador Zrównoważonego Rozwoju organizowanego wspólnie przez firmę Bayer oraz Program Środowiskowy Narodów Zjednoczonych UNEP, odebrali nagrody w obecności m.in. Lecha Wałęsy, prof. Jerzego Buzka, premiera Łotwy Valdisa Dombrowskisa oraz wielu innych przedstawicieli biznesu, świata nauki i polityki podczas Globe Forum w Gdańsku. W tym roku na konkurs wpłynęła rekordowa ilość prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich, a ich poziom merytoryczny był na najwyższym poziomie.

Laureatów czekają międzynarodowe warsztaty ekologiczne w laboratoriach firmy Bayer w Leverkusen, gdzie zapoznają się z praktycznym zastosowaniem innowacyjnych technologii w przemyśle. Uczestnicy zwiedzą m.in. nowoczesną spalarnię śmieci oraz popłyną w rejs statkiem laboratorium „Max Pruss”, który bada czystość wody w Renie.  

- Po raz pierwszy w historii naszego konkursu, laureatów oklaskuje tak poważne i liczne grono. Ponad 1000 naukowców, menedżerów i polityków poznało dziś kolejnych Ambasadorów Zrównoważonego Rozwoju, autorów innowacyjnych projektów, które zwyciężyły w tegorocznym konkursie. Firma Bayer od wielu lat nie tylko inwestuje w niskoemisyjne rozwiązania ale sama prowadzi badania nad innowacyjnymi  technologiami, które będą chronić klimat oraz środowisko i jednocześnie będą konkurencyjne ekonomicznie. Dla firmy Bayer, wynalazcy i spółki opartej na innowacji, wspieranie nauki, zrównoważonego rozwoju i edukacji stanowią kluczowe obszary programu społecznej odpowiedzialności biznesu. Cieszymy się, że poprzez nasz konkurs w Polsce czy przyznaną ostatnio przez Bayer światową nagrodę Bayer Early Excellence in Science Award 2009 mamy szansę wsparcia i motywowania młodych naukowców - powiedział Burghardt Bruhn, Prezes Zarządu firmy Bayer Sp z o.o.  

W tym roku zwycięzcą konkursu Ambasador Zrównoważonego Rozwoju i laureatem Grand Prix w wysokości 5000,- złotych została Marta Kamieniak z Radomia, absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Jej praca magisterska pt. „Autotroficzne usuwanie azotu w odniesieniu do wydajności procesu i jego charakterystyki mikrobiologicznej”  to opracowanie nowatorskiej technologii poprawiającej wydajność oczyszczania  wody przy jednoczesnym obniżeniu kosztów procesu. Poparta badaniami  jest gotowym rozwiązaniem, które z powodzeniem można szybko wprowadzić w życie.
Jury przyznało również dwie Nagrody Główne w wysokości 3 000,- zł każda. Otrzymali je: Łukasz Nowak z Gdańska, absolwent Politechniki Gdańskiej za pracę magisterską pt. „Detekcja ryb w środowisku wodnym za pomocą spektroskopii impedancyjnej” oraz Wojciech Szlawski z Uniwersytetu Łódzkiego za pracę magisterską pt.”Odpowiedzialność międzynarodowa w prawie kosmicznym”.
Pierwsza z tych prac prezentuje nowatorski, nie wykorzystywany jak dotąd nigdzie na świecie, system zliczania przepływających ryb w oparciu o technikę spektroskopii impedancyjnej. Pozyskana w ten sposób wiedza odnośnie stanu ilościowego zasobów ryb oraz kierunków rozwojowych, jakim ten stan podlega, stanowi podstawę dla działań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym zmianom w środowisku wodnym powodującym nadmierną jego eksploatację.
Druga jest poświęcona odpowiedzialności człowieka za eksploatację przestrzeni kosmicznej. Kosmiczne śmieci czy znajdujące się w kosmosie źródła energii nuklearnej stanowią coraz większy problem. Autor precyzyjnie ocenia stan i możliwości unormowania problemu odpowiedzialności oraz wskazuje przyszłe kierunki rozwoju międzynarodowego prawa kosmicznego.
Jury przyznało także dwie nagrody specjalne. Pierwszą otrzymała Małgorzata Płaczek za pracę magisterską „Uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce i w Niemczech”. Praca omawia podobieństwa i różnice dotyczące możliwości rozwoju elektrowni wiatrowych w obu krajach w kontekście środowiskowym, prawnym, ekonomicznym i technologicznym. Drugą nagrodę odebrała Agata Kapturowska. Jej praca pt. „Ocena zdolności szczepów z rodzaju Lactobacillus do obniżania zawartości ochratoksyny A w środowisku” omawia szczepy, które cechują się dobrą wydajnością syntezy biomasy oraz wysoką dynamiką syntezy kwasu mlekowego i kwasu octowego  do produkcji preparatów do kiszenia pasz.

- Na tegoroczny konkurs wpłynęła rekordowa ilość prawie 100 prac magisterskich, inżynierskich i licencjackich. Ich poziom Jury oceniło jako bardzo wysoki. Możemy więc być spokojni o zrozumienie dla zrównoważonego rozwoju, bowiem oddajemy naszą planetę w ręce ludzi, którzy mają nie tylko ogromną wiedzę i talent, ale również pasję. Tematyka, którą wybrali i sposób realizacji prac magisterskich doskonale to potwierdza. W gronie jurorów reprezentujących wiele środowisk naukowych z całej Polski cieszymy się, że tylu studentów wybiera ochronę środowiska i zrównoważony rozwój jako temat swoich prac dyplomowych – powiedział prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka, Przewodniczący Jury konkursu Ambasador Zrównoważonego Rozwoju.  

W jury konkursu zasiadali naukowcy reprezentujący następujące polskie uczelnie: prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka i prof. dr hab. inż. Janusz Kindler  Politechnika Warszawska, prof. dr hab. inż. Maria Wiechetek  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, prof. dr hab. inż. Lech Wysokiński  Politechnika Krakowska, dr Witold Lenart Uniwersytet Warszawski, Elżbieta Wieteska red. nacz. Wiedza i Życia, Magdalena Machinko-Nagrabecka UNEP/GRID-Warszawa, Monika Lechowska firma Bayer Sp. z o.o.

Konkurs studencki Ambasador Zrównoważonego Rozwoju firmy Bayer jest częścią realizowanego wspólnie przez Bayera i UNEP programu promocji zrównoważonego rozwoju. Więcej na www.ambasadorekologii.pl

Następny artykuł

Poprzedni artykuł