Program Bezpieczna Energetycznie Gmina


Ekologia w naszym życiu

Program Bezpieczna Energetycznie Gmina

Grupa ENERGA rozpoczyna realizację programu Bezpieczna Energetycznie Gmina - Energa BIOGAZ. W północnej i środkowej Polsce powstanie nawet kilkaset biogazowi. Lokalne źródła wytwarzania wykorzystywać będą odpady rolne oraz uprawy energetyczne: kukurydzę i buraki.

Program budowy biogazowni jest elementem ogłoszonej niedawno strategii rozwoju Grupy ENERGA. Zakłada ona m.in. inwestycje w innowacyjną energetykę rozproszoną, odnawialno-gazową. Jest to również forma realizacji zaleceń zawartych w rządowym programie "Innowacyjna Energetyka. Rolnictwo Energetyczne". Rozproszona energetyka rolna sprzyjać będzie spełnieniu ekologicznych wymagań Unii Europejskiej.

Opracowany przez Radę Naukowo-Techniczną Grupy ENERGA pod przewodnictwem prof. Jana Popczyka projekt Bezpieczna Energetycznie Gmina - Energa BIOGAZ zakłada, że w oparciu o sieć Rejonów Energetycznych i Posterunków Energetycznych na terenie działania spółki ENERGA-Operator prawie w każdej rolniczej gminie powstanie biogazownia. Będą one wykorzystywać biomasę odpadową w produkcji rolnej oraz jednoroczne uprawy energetyczne, głównie kukurydzę zieloną i buraki pastewne, zgazowywane biologicznie.

- Program pozwoli Grupie ENERGA odpowiedzieć na dwa podstawowe sygnały - deficyt mocy wytwórczych i świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych, a gminom zapewni większe bezpieczeństwo energetyczne - mówi Mirosław Bieliński, prezes ENERGA SA. - Miejscowościom, w których powstaną biogazownie, projekt umożliwi rozwój infrastruktury, powstanie nowych miejsc pracy oraz rynku zbytu dla lokalnej produkcji rolnej.

Rozwój rozproszonych źródeł energii odbywać się będzie we współpracy z gminami. Lokalni inwestorzy będą mogli uczestniczyć w finansowaniu budowy biogazowni. Grupa ENERGA planuje pełnić rolę centrum kompetencji udostępniającego wiedzę technologiczną oraz podmiotu organizującego strukturę finansowania. Program, który ma służyć przede wszystkim społecznościom lokalnym, zakłada indywidualizację projektów inwestycyjnych, dopasowanie ich do lokalnych uwarunkowań w gminach oraz do oczekiwań inwestorów.

ENERGA rozpocznie wkrótce szeroką akcję informacyjną skierowaną głównie do samorządów gminnych (seminaria, szkolenia, uruchomienie specjalnej platformy internetowej).

Rezultatem realizacji programu będzie stworzenie dwóch filarów bezpieczeństwa energetycznego każdej gminy rolniczej: jednego w postaci lokalnego źródła wytwórczego oraz drugiego w postaci zasilania z sieci dystrybucyjnej ENERGI. Ze względu na związek z bezpieczeństwem energetycznym w realizację programu włączy się ENERGA-Operator, który przyłączy biogazownie do sieci.

- Poprzez przystąpienie do projektu ENERGA-Operator poprawi warunki pracy sieci dystrybucyjnej, co pozytywnie wpłynie na jakość energii dostarczanej klientom. Rozproszone źródła wytwórcze nie tylko zwiększą podaż energii na obszarze działania ENERGI-Operatora, ale pozwolą zmniejszyć straty sieciowe, poprawić pewność zasilania, i co nie mniej ważne - przyczynią się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń - ocenia prof. Jan Popczyk.

Inna zaletą rozproszonych, odnawialno-gazowych źródeł energii jest ich stosunkowo krótki termin realizacji. Pierwsze biogazownie powstaną już w 2010 roku. - To czas, kiedy Polsce będzie bardzo dokuczał deficyt mocy - zużycie energii będzie rosło, a nie powstaną jeszcze, poza Bełchatowem i Łagiszą, nowe elektrownie węglowe. Energetyka rozproszona wydaje się więc być doskonałym sposobem na złagodzenie kryzysu energetycznego. ENERGA ma nie tylko wiedzę i kapitał, ale przede wszystkim infrastrukturę niezbędną do zrealizowania tego typu programu - dodaje prof. Popczyk.

Budowa biogazowi byłaby finansowana ze środków własnych Grupy ENERGA, strukturalnych funduszy unijnych (programów operacyjnych i regionalnych), polskich środków pomocowych, m.in. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także z kredytów bankowych oraz przez inwestorów finansowych i niezależnych inwestorów branżowych.

Następny artykuł

Poprzedni artykuł