Polska oficjalnie oskarżona o złe wdrożenie dyrektyw przyrodniczych UE


Ekologia w naszym życiu

Polska oficjalnie oskarżona o złe wdrożenie dyrektyw przyrodniczych UE

Komisja Europejska wszczęła dwie oficjalne procedury prawne, zmierzające do postawienia Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich za łamanie dyrektyw UE dotyczących ochrony przyrody. W pierwszym pozwie Komisja Europejska zarzuca Polsce niewłaściwą transpozycję do polskiego prawa przepisów Dyrektywy Ptasiej. W drugim pozwie KE oskarża Polskę o nie zgłoszenie wystarczającej propozycji obszarów Natura 2000.

Polski rząd ma 2 miesiące, by odpowiedzieć na przesłane oficjalnie zarzuty Komisji. Jeżeli odpowiedź nie zostanie uznana za przekonującą, będzie jeszcze jedna runda pisemnej wymiany oficjalnych stanowisk, a następnie sprawy rozpatrzy Trybunał.

Źródło: Wiadomości Klubu Przyrodników

Następny artykuł

Poprzedni artykuł