Zgłaszanie zmian do przepisów ochrony środowiska


Ekologia w naszym życiu

Zgłaszanie zmian do przepisów ochrony środowiska

Minister Środowiska Jan Szyszko wystosował apel o zgłaszanie propozycji dotyczących zmian we wszystkich ustawach i rozporządzeniach dotyczących ochrony środowiska (w tym także w ustawie o ochronie przyrody i wynikających z niej rozporządzeniach). Apel opublikowany został na stronie internetowej Ministerstwa, wraz ze specjalnym formularzem do zgłaszania postulatów. Uwagi przesłać należy do końca kwietnia. W Ministerstwie powołany został specjalny Międzyresortowy Zespół do spraw Przeglądu Prawa w Zakresie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W czerwcu 2006 roku opublikowany ma zostać raport podsumowujący pracę Zespołu i nadesłane propozycje.

Źródło: Lonicera >> Apel Ministra Środowiska w sprawie składania postulatów zmian w szeroko rozumianym prawie ochrony środowiska (Ministerstwo Środowiska)

Następny artykuł

Poprzedni artykuł