Poznań gotowy do szczytu COP 14


Ekologia w naszym życiu

Poznań gotowy do szczytu COP 14

Sukcesem zakończyła się misja techniczna Sekretariatu Konwencji Klimatycznej ONZ (UNFCCC) przed COP 14 w Polsce, która odbyła się w dniach 15-18 września br. w Poznaniu. Stan przygotowań kraju i Poznania do przyjęcia delegatów z całego świata został oceniony bardzo dobrze. Była to trzecia i ostatnia wizyta organizatorów z UNFCCC w Polsce przed COP 14, który rozpocznie się 1 grudnia br. Misja techniczna to robocza wizyta organizatorów Konferencji z ramienia ONZ w kraju goszczącym szczyt COP 14. Jej celem było podsumowanie prowadzonych działań i zweryfikowanie postępu prac.

W trwających cztery dni spotkaniach udział wzięli przedstawiciele zespołu organizującego COP
14 z ramienia Sekretariatu UNFCCC, zespół COP 14 z Ministerstwa Środowiska, przedstawiciele
Urzędu Miasta Poznania i Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz szereg zaangażowanych
partnerów. Rozmowy i ustalenia dotyczyły przed wszystkim głównych obszarów organizacji
konferencji, m.in. doprecyzowania zasad bezpieczeństwa, finalizowania planów logistycznych,
współpracy z narodowym operatorem TV odpowiedzialnym za produkcję sygnału radiowego
i TV czy współpracy w zakresie komunikacji i promocji tematyki związanej z Konferencją
Klimatyczną.
Yvo de Boer, Sekretarz Wykonawczy Sekretariatu Konwencji Klimatycznej ONZ (UNFCCC) tak
skomentował ostatnią misję techniczną przed COP 14: Przygotowania do poznańskiego wydarzenia są
zaawansowane i zostaną sfinalizowane z sukcesem przed rozpoczęciem szczytu 1 grudnia. Chciałbym
pogratulować Ministrowi i jego zespołowi za to osiągnięcie i poczynione przygotowania. Teraz, kiedy
organizacyjnie przygotowania są pod kontrolą, możemy skupić naszą uwagę na merytorycznym, negocjacyjnym
aspekcie Konferencji.
Nasze kolejne spotkanie z partnerami z ONZ pokazało, że zmierzamy we właściwym kierunku i jesteśmy
bardzo zawansowani w przygotowaniach do poznańskiego szczytu – dodała Małgorzata Snarska, Szef
Zespołu organizującego COP 14 z Ministerstwa Środowiska.
Poznańska misja techniczna potwierdziła zatem to, co zostało już powiedziane w trakcie
trwającego w dniach 21-27 sierpnia 2008 forum ONZ w Ghanie – Accra Cimate Change Talks.
Podczas konferencji w Akrze, w której udział wzięło ponad 1600 delegatów ze 190 państw,
wysoko oceniono przygotowania Polski do COP 14 zarówno na najwyższym szczeblu,
jak i wśród delegacji. Biuro Konferencji Stron (składające się z Prezydenta COP 13 oraz
przedstawicieli regionów) bardzo dobrze przyjęło raport Ministerstwa Środowiska z przygotowań
Polski.
***
COP 14 (Conference of the Parties – COP) 14 Konferencja Stron Ramowej Konwencji
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) wraz z 4 Sesją Spotkania Stron
Protokołu z Kioto) odbędzie się 1 – 12 grudnia 2008 r. w Poznaniu. Organizatorem Konferencji
jest Sekretariat Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu (UNFCCC,
www.unfccc.int), gospodarzem - Rząd RP, a koordynatorem przygotowań z ramienia Rządu -
Ministerstwo Środowiska RP (www.cop14.gov.pl). Zespół COP 14 odpowiedzialny jest za
działania organizacyjne, promocyjne i współpracę z mediami. Zespół ds. merytorycznych COP
14 wspiera Prezydenta COP w zakresie przygotowań merytorycznych.

COP 14

Następny artykuł

Poprzedni artykuł