Minister Szyszko spotkał się z POE


Ekologia w naszym życiu

Minister Szyszko spotkał się z POE

Dzisiaj w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko z przedstawicielami pozarządowych organizacji ekologicznych (POE). Celem spotkania miało być "przedstawienie priorytetów Ministerstwa Środowiska oraz wspólna dyskusja nad najważniejszymi problemami w ochronie środowiska w naszym kraju". Na spotkanie przybyli przedstawiciele kilkudziesięciu organizacji.

Na wstępie Minister Szyszko przedstawił swoją diagnozę stanu środowiska i jego ochrony w Polsce oraz główne założenia polityki Ministerstwa pod swoim kierownictwem.

Jeśli chodzi o diagnozę stanu, niektóre stwierdzenia Ministra można uznać za dyskusyjne. Oceniając stan środowiska przyrodniczego, powiedział: "Może będzie dla Państwa troszeczkę jak gdyby dziwne to co powiem, ale mamy super dobry stan środowiska przyrodniczego! Szanowni Państwo, jesteśmy ewenementem w skali Europy. Bo my mamy największe bogactwo - bioróżnorodność, tę rodzimą - w państwach w Europie. My jesteśmy tym elementem układów europejskich, gdzie mamy najlepiej zachowane elementy przyrodnicze!"* Jednocześnie wg Ministra najważniejszym problemem zrównoważonego rozwoju Polski jest "niska dzietność", a następnie "wysokie bezrobocie –zwłaszcza poza terenami zurabanizowanymi".

Całość na stronach Salamandry

Następny artykuł

Poprzedni artykuł