Konferencja prasowa ministra środowiska


Ekologia w naszym życiu

Konferencja prasowa ministra środowiska

12 grudnia 2005 roku odbyła się druga konferencja prasowa ministra Środowiska – prof. Jana Szyszko. Została zwołana po powrocie ministra z Montrealu, gdzie odbyła się konferencja stron ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz pierwsze spotkanie stron protokołu Kioto do tej właśnie konwencji. Minister poinformował, że na obu tych sesjach w raporcie na temat zmian klimatu wykazano, iż teraźniejszy wzrost o jeden stopień Celsjusza średniej rocznej temperatury na Ziemi wynika z gospodarczej działalności człowieka.

Grono wybitnych naukowców dowiodło, że granica do jakiej może dojść globalne ocieplenie klimatu to dwa stopnie Celsjusza powyżej średniej temperatury. Aby tej granicy nie przekroczyć potrzebne będzie zatem aktywne włączenie się do działań krajów, które dotąd nie ratyfikowały Protokołu, chociażby USA oraz takich krajów jak: Chiny, Indie, Indonezja, Brazylia, RPA. Na kraje te nie nałożono bowiem żadnych zobowiązań związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych w atmosferze i pochłaniania węgla z atmosfery przy jednoczesnym zachowaniu tempa rozwoju gospodarczego. Prof. Jan Szyszko poinformował również, że w ramach funduszy unijnych pojawiła się możliwość finansowania m.in. programu Natura 2000.

Całość: LP

Następny artykuł

Poprzedni artykuł