Mierzeja Wiślana zagrożona przekopem


Ekologia w naszym życiu

Mierzeja Wiślana zagrożona przekopem

Mierzei Wiślanej grozi przekopanie pod budowę kanału. Minister gospodarki morskiej i rybołówstwa chce wskrzesić istniejący pomysł budowy kanału by doprowadzić do rozwoju gospodarczego regionu. Pomysł budzi duże wątpliwości ze strony ekologów i przyrodników. W najnowszym, majowym, numerze Dzikiego Życia znaleźć można obszerny artykuł na temat Mierzei Wiślanej, autorstwa Mariusza Kistowskiego. Autor szeroko przedstawia walory przyrodnicze oraz zagrożenia, jakie grożą temu zapomnianemu zakątkowi Polski. Jednym z zagrożeń, które wymienia Kistowski, jest przekop żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną.

Niespełna kilkanaście dni temu temat odżył za sprawą nowego ministra gospodarki morskiej i rybołówstwa Rafała Wiecheckiego z LPR. Chce on wskrzesić istniejący pomysł budowy kanału, by doprowadzić do rozwoju gospodarczego regionu, w tym w dalszej perspektywie powiązać istnienie kanału z budową dużego portu w Elblągu.
Do budowy kanału skłaniają Polaków problemy w korzystaniu z kontrolowanej przez Rosję Cieśniny Pilawskiej, jedynej drogi z Bałtyku do Zalewu Wiślanego. Kilkanaście dni temu rosyjska straż graniczna wstrzymała ruch statków na tym szlaku.

Pomysł przekopu Mierzei Wiślanej został przeanalizowany już dziesięć lat temu - zespołem kierował prof. Tadeusz Jednorał, prezes Pomorskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Zawiązano nawet Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych. Pomysł popierają wójtowie gmin, przez który kanał miałby przebiegać, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Sceptycznie do pomysłu przebudowy podchodzi marszałek województwa pomorskiego Jan Kozłowski, który wskazuje na fakt, że potrzebne są dokładne analizy ekologów, bo budowa kanału to głęboka ingerencja w ekosystem Mierzei.

Całość na stronach Pracowni na rzecz Wszystkich Istot

Następny artykuł

Poprzedni artykuł