OTOP wydał PORADNIK DLA DORADCÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH


Ekologia w naszym życiu

OTOP wydał PORADNIK DLA DORADCÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH

W maju OTOP wydał "PORADNIK PRZYRODNICZY DLA DORADCÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH". Jest to kolejna publikacja wydana w ramach programu "Rolnictwo przyjazne przyrodzie". Publikacja adresowana jest do osób podejmujących w tym roku po raz pierwszy, trud przygotowania wieloletnich planów gospodarowania rolnego, ukierunkowanego na ochronę przyrody w gospodarstwie rolnym.

Ocena walorów przyrodniczych gospodarstwa, jak i zaproponowanie odpowiednich metod ich ochrony, przy jednoczesnym rolnym użytkowaniu, wymaga zarówno wiedzy rolniczej jak i przyrodniczej. Dla wielu praktyków doradztwa rolniczego, którzy będą wspierać rolników w wyborze i realizacji Programu rolnośrodowiskowego, znajomość prawideł przyrody to wiedza nowa. Dlatego tez w Poradniku znajdziecie Państwo materiały, które pomogą w identyfikacji poszczególnych kategorii łąk i pastwisk w terenie i wskazaniu optymalnego, z przyrodniczego punktu widzenia, sposobu ich użytkowania. Jest także rozdział, w którym prezentujemy informacje o rozpoznawaniu i warunkach życia najbardziej typowych ptaków krajobrazu rolnego. Obie części ilustrowane są barwnymi fotografiami i rysunkami.

Więcej na stronie: www.otop.org.pl

Następny artykuł

Poprzedni artykuł