Międzynarodowe Seminarium Ekologiczne EcoZone


Ekologia w naszym życiu

Międzynarodowe Seminarium Ekologiczne EcoZone

ecoZone to Międzynarodowe Seminarium Ekologiczne, które ma celu wzajemną wymianę rozwiązań z zakresu ochrony środowiska, stosowanych w różnych krajach europejskich. Do udziału w konferencji zaprosimy przedstawicieli zagranicznych uczelni i organizacji pozarządowych zajmujących się kwestiami ekologii, a także wszystkich mieszkańców Krakowa zainteresowanych problemami środowiska. Prelekcje wygłoszą przedstawiciele nauki, instytucji publicznych i biznesu, przedstawiając unijne wymogi oraz najnowsze rozwiązania ekologiczne dla przedsiębiorstw, instytucji gospodarstw domowych.

Harmonogram Międzynarodowego Seminarium Ekologicznego

Wtorek 17.04.07
RECYKLING
Środa 18.04.07
TRANSPORT
Czwartek 19.04.07
KLIMAT
Akademia Górniczo Hutnicza , budynek A0, Aula, al. Mickiewicza 30 Politechnika Krakowska, wydział Chemiczny, sala 202, P1, ul. Warszawska 24 Uniwersytet Jagielloński
Audytorium Maximum, ul. Krupnicza 35
14:30 - 15:30
Prezentacja doświadczeń związanych z recyklingiem w krajach uczestników seminarium

15:30 - 15:45
Przerwa na kawę

15:45 - 16:30
Wystąpienie Pana Tomasza Bergiera (Fundacja Sendzimira, AGH) "Recycling, reusing and other methods of sustainable resource management"

16:30 - 17:30
Wystąpienie Pana Henryka Kultysta, Prezesa MPO Kraków - nowoczesne rozwiązania w zakresie segregacji odpadów
14:00 – 15:00
Prezentacja na temat ekologicznego transportu w krajach uczestników seminarium EcoZone

15:15 – 17:00
Debata oksfordzka: „The Pros and cons of motor traffic prohibition in city centers”

CIVITAS CARAVEL (Panowie Tomasz Zwoliński oraz Andrzej Rudnicki) kontra specjaliści z INSTYTUTU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SILNIKÓW SPALINOWYCH Politechniki Krakowskiej
13:00 – 14:00
Happening „Oszczędzaj energię”
(plac przed Collegium Novum UJ)

15:00 – 16:00:

Wystąpienie Pana Wojciecha Stępniewskiego (WWF) "Energy Efficiency - a tool to combat climate change - WWF campaign in Poland"
Audytorium Maximum, ul. Krupnicza 35

16:00 – 16:30:

Wystąpienie Pani Marii Stankiewicz (PNEC Energie Cites) - działalność na rzecz „czystej energii”
Audytorium Maximum, ul. Krupnicza 35

UWAGA! Wszystkie prezentacje za wyjątkiem wystąpienia MPO odbędą się w języku angielskim.

17.04.2007 – Dzień pod hasłem Recykling

10.00 – 13:00

Zwiedzanie nowoczesnego składowiska odpadów w Baryczy

Uczestnicy Seminarium zostaną po oprowadzeni SO Barycz, które cieszy się mianem najnowocześniejszego w Polsce i jednego z najnowocześniejszych w Europie.

W czasie zwiedzania obiektu uczestnicy konferencji dowiedzą się jak wyglądała eksploatacja składowiska w przeszłości (uciążliwe dla okolicznych mieszkańców deponowanie przywożonych odpadów w zagłębieniach terenowych) oraz jak po przeprowadzeniu wielu prac inwestycyjnych i wprowadzeniu zmian w technologii składowania podniesiony został standard składowiska.

14.30 – 17.30

Konferencja otwarta (Akademia Górniczo-Hutnicza)

14:30 – 15:30

Wystąpienie przedstawicieli zaproszonych organizacji studenckich, którzy zaprezentują nam zagadnienia związane z recyclingiem (statystyki dot. ilości odpadów, modelowe rozwiązania w tej dziedzinie, pionierskie projekty recyclingowe w ich krajach itp.)

15:45 – 16:30

"Recycling, reusing and other methods of sustainable resource management"

Wystąpienie Pana Tomasz Bergiera, adiunkta Zakładu Kształtowania i Ochrony Środowiska na AGH, ściśle współpracującego z Fundacją Sendzimira, który zaprezentuje nam w formie interaktywnej tematykę zrównoważonego rozwoju.

Zamysłem jest zaprezentowanie idei zrównoważonego rozwoju, w sposób zrozumiały również dla osób nie będących ekspertami w tej dziedzinie.

Warto nadmienić, że Pan Tomasz był uczestnikiem pierwszej oraz współorganizatorem kolejnych edycji kursu “Challanges of Sustainable Development in Poland”, którego inicjatorem jest Fundacja Sendzimira.

16:30 – 17:30

Prezentacja MPO Firma przedstawi najnowocześniejsze rozwiązania które stosuje (m. In. SO Barycz), zaprezentuje modelowe rozwiązania i trendy obecne w branży oraz przedstawi problematykę efektywnej gospodarki odpadami.

18.04.2007 – Dzień pod hasłem Transport

10.00 – 12.00

Impreza rowerowa „Poznaj ścieżki rowerowe Krakowa”

14.00 – 17.00

Konferencja otwarta (Politechnika Krakowska)

14.00 – 15.00

Wystąpienie przedstawicieli zaproszonych organizacji studenckich, którzy zaprezentują sytuację zrównoważonego transportu w swoich krajach (statystyki, wzorcowe rozwiązania komunikacyjne, transport publiczny a prywatny itp.)

15:15 – 17.00

Debata oxfordzka: „The Pros and cons of motor traffic prohibition in city centers”

Udział w niej wezmą Pan Tomasz Zwoliński, koordynator projektu Civitas Caravel (projekt mający na celu wprowadzić zrównoważony transport w Krakowie).
W przedsięwzięciu jest on bezpośrednio odpowiedzialny za takie działania jak: „Zintegrowana strategia kontroli dostępu” oraz „Egzekucja ograniczeń dostępu”. Mają one na celu ograniczenie dostępności do centrum miasta dla samochodów osobowych.

Panu Tomaszowi towarzyszył będzie pan Andrzej Rudnicki, profesor z Katedry Systemów Komunikacyjnych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Jest on liderem zespołu do spraw projektu Civitas Caravel, z ramienia PK.

Opozycją dla tego stanowiska będzie zdanie przedstawicieli INSTYTUTU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SILNIKÓW SPALINOWYCH Politechniki Krakowskiej. Prowadzi on badania w zakresie innowacyjnych rozwiązań stosowanych w pojazdach samochodowych, dzięki którym można z powodzeniem ograniczać ilość zanieczyszczeń oraz obniżać poziom hałasu emitowanego przez samochody.

Moderatorem debaty będzie profesor Politechniki Krakowskiej.

Debata ma na celu zasygnalizowanie ważkości problemu, ale tez ukazanie alternatywnych rozwiązań i wypracowanie kompromisu, który usatysfakcjonuje większość.

19.04.2007 – Dzień pod hasłem Klimat

10.00 – 12.15

Wizyta w Elektrociepłowni Kraków

Uczestnicy Seminarium zostaną oprowadzeni po EC Kraków, gdzie będą mogli się przekonać, że wytwarzanie i dostarczanie energii może iść w parze z troską o środowisko naturalne. A to dzięki wprowadzaniu nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań jakie stosuje EC.

13.00 – 14.00

Happening ekologiczny „Oszczędzaj energię”

15.00 – 17.00

Konferencja otwarta - debata na temat zmian klimatycznych (Uniwersytet Jagielloński)

15.00 – 16.00

"Energy Efficiency - a tool to combat climate change - WWF campaign in Poland"
Wystąpienie Pana Wojciecha Stępniewskigo – członka organizacji WWF Polska, Kierownik Projektu „Klimat i Energia”, który skupi się na skutkach ocieplenia klimatu. Powie o zmianach, które zaszły do tej pory, a także o tych które są nieuniknione w przyszłości.

16.00 – 16.30

Wystąpienie Pani Marii Stankiewicz z pozarządowej organizacji PNEC „Energie Cites” wyspecjalizowanej w promocji „czystej energii”, która omówi problemy efektywnego gospodarowanie energią, poda modelowe rozwiązania w tej kwestii oraz podejmie temat alternatywnych źródeł energii.

Dzień po hasłem Klimat ma na celu uświadomić skalę zmian zachodzących na skutek nieodpowiedzialnego użytkowania energii, ukazać wpływ nauki, w tym nowoczesnych rozwiązań technologicznych na ograniczenie tych zmian oraz uświadomić rolę każdego człowieka w procesie odpowiedzialnego gospodarowania energią

Następny artykuł

Poprzedni artykuł