Via Baltica - protest


Ekologia w naszym życiu

Via Baltica - protest

Via Baltica to droga ekspresowa północ-południe łącząca Helsinki z Warszawą. Chcą ją przeprowadzić przez Polskę niektóre państwa Unii Europejskiej, oferując nam za to jej dofinansowanie. Rozpatrywane są dwa warianty jej przebiegu:
białostocki forsowany przez władze, w którym trasa przetnie Puszczę Augustowską wraz z doliną Rospudy, Biebrzański Park Narodowy i prawdopodobnie Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, przebiegnie również przez Puszczę Białą (Nadbużański Park Krajobrazowy) oraz skrajem Wigierskiego Parku Narodowego i Narwiańskiego Parku Narodowego oraz przetnie korytarze wędrówek dużych ssaków.

wszyskie wymienione obszary i to nawet w powiększonych granicach zostały również proponowane do europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 oraz uznane przez BirdLife International za ostoje ptaków (IBA). Dolina Biebrzy jest też wpisana na listę obszarów wodno-błotnych Konwencji Ramsarskiej.

łomżyński popierany przez ekologów, którego wybór pozwoli na uniknięcie co najmniej najważniejszych z wyżej wymienionych negatywnych skutków istnienia Via Baltica. Jest też on znacznie krótszy.

Tak więc Polsce Via Baltica może przynieść nieodwracalne zniszczenie unikalnych przyrodniczo parków narodowych i obszarów europejskiej sieci Natura 2000 wraz z wieloma żyjącymi tam rzadkimi a nawet zagrożonymi gatunkami zwierząt i roślin. Z tego powodu taki jej przebieg jest sprzeczny z prawem unijnym. Ponadtow odwołana już styczniowa decyzja budowy Via Baltica (przez Białystok) była podjęta nawet bez sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i uwzględnienia zasad ochrony środowiska Unii Europejskiej, co prawdopodobnie uniemożliwiłoby jej dofinansowanie ze środków unijnych. W Polsce jej wpływ na rozwój obszarów przez które przebiegnie jest wątpliwy, zarobią na niej przede wszystkim właściciele działek leżących na jej trasie oraz niektóre lobby, zwłaszcza związane z jej budową.

Cały protest na stronie: www.darzbor.v24.pl/vb/index.php

Następny artykuł

Poprzedni artykuł