Konkurs: Debiut naukowy 2010


Ekologia w naszym życiu

Konkurs: Debiut naukowy 2010

Zapraszamy studentów do udziału w konkursie organizowanym przez BIURO prof. dr hab. Jerzego Buzka - Posła do Parlamentu Europejskiego, we współpracy z Instytutem Studiów Społecznych PWSZ w Raciborzu oraz Instytutem Politologii Uniwersytetu Opolskiego na innowacyjny projekt, artykuł, esej: "Debiut naukowy 2010". Tematem wiodącym w 2010 roku będzie "zrównoważony rozwój".

Celem tego przedsięwzięcia jest umożliwienie studentom opublikowania w wersji książkowej swojego autorskiego artykułu o profilu naukowym. Każdy uczestnik może przysłać własny artykuł, w którym przedstawi swój pogląd, pomysł, punkt widzenia, o dowolnej tematyce i profilu, pod warunkiem, że będzie się odnosił do pojęcia "zrównoważonego rozwoju". Esej powinien mieć charakter naukowy i zawierać w sobie nurt/aspekt innowacyjny.

Autorzy 3 najciekawszych prac - zostaną zaproszeni do odwiedzenia Parlamentu Europejskiego przez prof. Jerzego Buzka. W ramach nagrody (jednakże po spełnieniu wymaganych instytucjonalnie kryteriów), autorzy opublikowanych prac będą mogli ubiegać się o staż w PE (Bruksela lub Strasburg) na preferencyjnych warunkach. Ponadto przewidziane są nagrody rzeczowe dla autorów prac zakwalifikowanych do publikacji.
 
Wybrane prace zostaną opublikowane w ?Biuletynie Ekologicznym" wydawanym przez Polski Klub Ekologiczny - Okręg Górnośląski.

Autorzy prac zakwalifikowanych do wydania książkowego, zostają ponadto zaproszeni do prezentacji swojego artykułu w dowolnej formie, podczas specjalnego seminarium, które odbędzie się z udziałem Prof. Jerzego Buzka oraz Rady Naukowej w PWSZ w Raciborzu na przełomie 2010/2011 roku.

Termin ogłoszenia: 22 kwietnia 2010 rok
Termin nadesłania prac: 23 września 2010r.
Termin rozstrzygnięcia: 10 listopada 2010 rok
e-mail: hk@buzek.pl

Inf. AGH
Więcej informacji na stronie: http://www.buzek.pl/index.php?nr2=4738

Następny artykuł

Poprzedni artykuł