Powolna śmierć Arktyki


Ekologia w naszym życiu

Powolna śmierć Arktyki

Nowy raport międzynarodowej organizacji ekologicznej WWF donosi, że toksyczne chemikalia, które docierają nawet do tak odległych miejsc, jak Arktyka, wpływają negatywnie na zdrowie żyjących tam zwierząt. Foki, niedźwiedzie polarne, czy też wieloryby, wszystkie one stają się ofiarami braku odpowiedniego prawa, skutecznie kontrolującego niebezpieczne związki chemiczne.

Omawiany raport wyraźnie wskazuje na szkodliwy wpływ toksycznych substancji na układ hormonalny i odpornościowy arktycznych gatunków zwierząt. W ich organizmach znaleziono wysokie stężenia, wycofanych już z użytku, polichlorowanych bifenyli (PCB) i pestycydów chlorowcoorganicznych. Poza nimi, naukowcy stwierdzili obecność nowszych chemikaliów – bromowanych opóźniaczy spalania (obecne w dywanach, komputerach i telewizorach) i perfluorowanych związków alifatycznych (używane do produkcji odzieży wodoodpornej, opakowań na pizzę lub frytki i patelni teflonowych).

U fok bromowane opóźniacze spalania zaburzają produkcję białych i czerwonych krwinek. U niedźwiedzi polarnych wykryto zależność pomiędzy gwałtownym spadkiem przeciwciał a kumulacją pestycydów chlorowcoorganicznych. Jest to szczególnie niekorzystne w surowym klimacie Arktyki. Z kolei PCB doprowadził do zaburzeń w układzie hormonalnym niedźwiedzi, wywołując zmiany w ilości produkowanego testosteronu u samców.


Nie możemy dłużej ignorować zagrożenia, jakie stwarzają toksyczne chemikalia dla Arktyk – mówi Samantha Smith, Dyrektor Programu Arktycznego WWF – tym bardziej, że obok substancji, dawno wycofanych z użytku, pojawiły się nowe, które odkładają się w organizmach arktycznych zwierząt.

Zanieczyszczenie Arktyki przez chemikalia prowadzi również do skażenia organizmów ludzkich. Jej rdzenni mieszkańcy są szczególnie narażeni na kumulację niebezpiecznych związków w organizmach. Dzieje się tak za sprawą diety, która jest oparta na pokarmie pochodzenia zwierzęcego. Eskimosi wchłaniają dużą ilość toksycznych substancji,, które odłożyły się wcześniej w upolowanych przez nich zwierzętach.

Całość

Źródło: WWF Polska

Następny artykuł

Poprzedni artykuł