Konkurs dla dziennikarzy MEDIA Z KLIMATEM II


Ekologia w naszym życiu

Konkurs dla dziennikarzy MEDIA Z KLIMATEM II

Koalicja Klimatyczna przypomina, że 15 stycznia 2010 r. mija termin zgłaszania prac konkursowych w ramach II edycji konkursu dla dziennikarzy "Media z klimatem".

Można zgłosić maksimum trzy materiały prasowe jednego uczestnika konkursu, opublikowane w prasie drukowanej, profesjonalnych internetowych serwisach informacyjnych, radiu lub telewizji w okresie od dnia 1 października 2009 do dnia 31 grudnia 2009.

Oceniane będą prace:
1. przedstawiające problematykę zmian klimatu, możliwości ich ograniczania i adaptacji do tych zmian, których już nie da się uniknąć, na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym;
2. informujące o przebiegu międzynarodowych negocjacji klimatycznych w ramach Unii Europejskiej i Ramowej Konwencji ONZ w sprawie Zmian Klimatu; szczególnie o przebiegu i rezultatach Konferencji Klimatycznej ONZ COP15;
3. przedstawiające możliwości indywidualnego zaangażowania w ochronę klimatu, np. poprzez oszczędność energii, a także działania społeczeństwa obywatelskiego i władz samorządowych w tym obszarze.

Regulamin konkursu dla dziennikarzy Media z Klimatem.
Karta zgłoszeniowa.

Następny artykuł

Poprzedni artykuł