COP14 - największe wydarzenie polityczne w historii Polski


Ekologia w naszym życiu

COP14 - największe wydarzenie polityczne w historii Polski

Już za 10 dni Polska skupi uwagę mediów z całego świata. 1 grudnia br. w Poznaniu rozpocznie się 14 Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP14). Będzie to najważniejsze globalne wydarzenie polityczne, jakie miało miejsce w nowożytnej historii Polski.

Do Poznania przyjedzie kilkanaście tysięcy osób z całego świata. Będzie wśród nich 190 delegacji rządowych z ministrami środowiska lub zmian klimatu na czele oraz reprezentanci środowisk samorządowych, naukowych, organizacji międzynarodowych, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego.
Zmiany klimatu stanowią największe zagrożenie dla naszej cywilizacji. Aby ograniczyć ich skutki, niezbędne są zintegrowane międzynarodowe działania mające zahamować gwałtownie przyspieszający proces globalnego ocieplenia.

„Jednym z najpoważniejszych skutków globalnego ocieplenia jest stopniowe podnoszenie się poziomu mórz i oceanów, które z roku na rok coraz bardziej przyspiesza“ – wyjaśnia reprezentująca Koalicję Klimatyczną Urszula Stefanowicz.

Stoimy u progu katastrofy ekologicznej. Szacuje się, że ocieplenie klimatu o 1C spowoduje podniesienie się poziomu wód oceanicznych o 31-110 cm. Jeżeli temperatura wzrośnie o 3-5C poziom oceanów podniesie się o 4-6 m, co oznacza zalanie terenów nadmorskich położonych poniżej poziomu morza. Dlatego waga prowadzonych podczas COP14 negocjacji jest ogromna. Spotkanie w Poznaniu jest elementem procesu, który ma doprowadzić do zawarcia nowego globalnego porozumienia dotyczącego ograniczenia zmian klimatu.
W związku z Konferencją w Poznaniu, Koalicja Klimatyczna planuje szereg działań, które mają na celu podniesienie poziomu społecznej świadomości zagrożeń związanych ze zmianami klimatu, a co za tym idzie także zwiększenie aktywności społeczeństwa w dziedzinie ochrony klimatu.

„Najważniejszym działaniem zaplanowanym przez Koalicję na czas Konferencji jest udział w wydarzeniach Światowego Dnia Akcji na rzecz Klimatu“ – mówi Anna Drążkiewicz – „6 grudnia organizujemy przejazd rowerowy przez centrum Poznania. Wśród rowerzystów znajdzie się Święty Mikołaj, który zamiast rozwozić prezenty, przyłączy się do akcji na rzecz ochrony klimatu, ponieważ obawia się, że niebawem będzie musiał na stałe przesiąść się na rower“. Przejazd rowerowy będzie częścią „Marszu dla Klimatu”, zorganizowanego wspólnie przez wiele organizacji pozarządowych.
Od 1 do 12 grudnia Koalicja Klimatyczna będzie prowadziła również punkt informacyjny w Hali nr 5 Międzynarodowych Targów Poznańskich, gdzie będzie można zasięgnąć informacji na temat bieżących wydarzeń. Relacje z przebiegu negocjacji można będzie przeczytać w wydawanym przez Koalicję codziennie piśmie „ECO”. Zaplanowano także zorganizowanie co najmniej 4 konferencji prasowych.

Link do przygotowanej przez WWF publikacji „COP14 W PIGUŁCE“: www.wwf.pl/informacje/publikacje/klimat/cop14_w_pigulce.pdf

Koalicja Klimatyczna jest porozumieniem organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony globalnego klimatu. Celem Koalicji Klimatycznej jest inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ustanowienia i realizacji aktywnej polityki klimatycznej w naszym kraju oraz monitorowanie jej wdrażania.
Misja Koalicji zawiera się z stwierdzeniu, że: „aktywna polityka klimatyczna i dalsze obniżanie emisji gazów szklarniowych w Polsce jest środkiem do równoległego wzmacniania gospodarki lokalnej, tworzenia zielonych miejsc pracy i wzrostu globalnej odpowiedzialności każdego z nas.

Członkowie Koalicji Klimatycznej:

    * Center for Clean Air Policy (członek wspierający)
    * Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju
    * Fundacja Aeris Futuro
    * Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii
    * Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej Zielona Akcja
    * Greenpeace
    * Fundacja Ekologiczna Arka
    * Instytut na rzecz Ekorozwoju
    * Klub Gaja
    * Liga Ochrony Przyrody
    * Polska Zielona Sieć
    * Polski Klub Ekologiczny - Okręg Dolnośląski
    * Polski Klub Ekologiczny - Okręg Górnośląski
    * Polski Klub Ekologiczny - Okręg Mazowiecki
    * Polski Klub Ekologiczny - Okręg Wielkopolski
    * Społeczny Instytut Ekologiczny
    * Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia
    * WWF
    * Zielone Mazowsze

Następny artykuł

Poprzedni artykuł