Sejm rozpoczął prace nad projektem ustawy o bateriach i akumulatorach


Ekologia w naszym życiu

Sejm rozpoczął prace nad projektem ustawy o bateriach i akumulatorach

Posłowie rozpoczęli prace nad - firmowanym przez Ministerstwo Środowiska - projektem ustawy o bateriach i akumulatorach. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 7 stycznia 2009 r. W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk. Celem ustawy jest m.in. zminimalizowanie ujemnego wpływu baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów na środowisko przez zmniejszenie w nich ilości substancji niebezpiecznych. Ponadto zakłada on uregulowanie kwestii właściwego zbierania odpadów tego rodzaju oraz ich recykling.

Ministerstwo Środowiska

Następny artykuł

Poprzedni artykuł