Bez tras lecz z porozumieniem


Ekologia w naszym życiu

Bez tras lecz z porozumieniem

Gmina Bielsko-Biała zrezygnowała z tras narciarskich na Szyndzielni i podpisała porozumienie z Klubem Gaja w sprawie zagospodarowania stoku Dębowca.

Gmina będzie realizować projekt "Infrastruktura rekreacyjno- turystyczna na Dębowcu w Bielsku- Białej" zamiast dotychczasowego projektu  - dla Dębowca i Szyndzielni. Na wylesienie terenu potrzebnego do utworzenia trasy narciarskiej "Kołowrót" na Szyndzielni nie zgodziła się Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Katowicach. W uzasadnieniu RDOŚ zwraca uwagę, że teren jest w Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Natura 2000 "Beskid Śląski", który został został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 25.01.2008 r. uzyskując status obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty. Planowane przedsięwzięcie natomiast spowoduje znaczne natężenie ruchu rekreacyjno- sportowego i turystycznego co może znacznie oddziaływać na chroniony prawem Unii Europejskiej obszar.  Klub Gaja przedstawiał ten sam argument od początku ujawnienia planów inwestycyjnych względem Szyndzielni.

Od początku podkreślaliśmy, że prawo europejskie jest przede wszystkim po stronie przyrody, a nie ekologów czy jakichkolwiek innych grup. Chcieliśmy służyć pomocą i wspólnie szukać drogi dla rozwoju tego terenu, bo nigdy nie byliśmy temu przeciwni. Czas, który można było poświęcić na rzetelną debatę społeczną z udziałem wszystkich zainteresowanych jest już nie do odtworzenia, a szkoda, bo mogliśmy wszyscy razem (leśnicy, narciarze, goprowcy, przedsiębiorcy, mieszkańcy) wymyślić coś naprawdę dobrego. Mam nadzieję, że w przyszłości aż tak źle już nie będzie. Chcemy rozmawiać i proponować rozwiązania na europejskim poziomie z korzyścią dla wszystkich. - wyjaśnia Jacek Bożek, prezes Klubu Gaja.

Gmina Bielsko- Biała zawarła porozumienie z Klubem Gaja (i Pracownią na Rzecz Wszystkich Istot), które pozwala na kontynuowanie procedur administracyjnych związanych z zagospodarowaniem stoku Dębowca. Będzie ono polegało m.in. na budowie wyciągu narciarskiego (dł.680 m)., wytyczeniu trasy narciarskiej na bazie już istniejącej i przedłużeniu jej; instalacji systemu naśnieżania i oświetlania; lokalizacji całorocznej infrastruktury rekreacyjnej  oraz budowie ścieżki dydaktyczno- przyrodniczej.  Strony porozumienia będą współpracować podczas realizacji inwestycji w zakresie elementów proekologicznych, a gmina zobowiązała się do realizacji takich działań jak nasadzenia, wprowadzenie strefy ekotonowej oraz zabezpieczenie gleby. Sonda zamieszczona na www.szyndzielnia-debowiec.pl na temat infrastruktury turystycznej na Dębowcu jak na razie wskazuje, że internautom najbardziej podoba się ...ścieżka dydaktyczno- przyrodnicza.

Jacek Bożek, Prezes Klubu Gaja

Następny artykuł

Poprzedni artykuł