W Rzeszowie zbiórka odpadów niebezpiecznych


Ekologia w naszym życiu

W Rzeszowie zbiórka odpadów niebezpiecznych

Do czwartku w Rzeszowie potrwa zbiórka odpadów niebezpiecznych. Mieszkańcy mogą przynosić odpady do specjalnie oznakowanego samochodu, który będzie na nich czekał w kilkunastu punktach miasta. Zbiórkę zorganizowało miasto Rzeszów wraz z jedną z rzeszowskich firm profesjonalnie zajmujących się utylizacją odpadów przemysłowych i medycznych.

W ramach zbiórki będą zbierane lakiery, kleje, rozpuszczalniki, przeterminowane lekarstwa, baterie, lampy rtęciowe i świetlówki, środki owadobójcze i ochrony roślin oraz zużyte oleje napędowe. Odpady już w czasie zbiórki będą selekcjonowane w osobnych pojemnikach, a następnie zostaną zutylizowane. Nie będzie przyjmowany zużyty sprzęt AGD ani części elektryczne i elektroniczne.

Źródło: PAP/Miasto Rzeszów

____________________________________
Wykaz punktów na terenie miasta Rzeszowa, w których odbierane będą przez firmę EKO-TOP odpady niebezpieczne od mieszkańców Rzeszowa systemem obwoźnym:
23-07-2007
Poniedziałek Parking za kościołem Saletynów 8.00-10.00
Poniedziałek Poniedziałek Parking w rejonie ROSIR i ul. Pułaskiego 10.15-12.15
Poniedziałek Poniedziałek Parking w rejonie przychodni zdrowia i al. Rejtana 12.30-14.30
24-07-2007
Wtorek W rejonie skrzyżowania ul. Granicznej i ul. Zielonej 8.00-10.00
Wtorek Parking w rejonie kościoła w Słocinie i ul. Paderewskiego 10.15-12.15
Wtorek Parking w rejonie remizy strażackiej i ul. Robotniczej 12.45-14.45
25-07-2007
Środa Parking w rejonie Powiatowego Urzędu Pracy i ul. Partyzantów 8.00-10.00
Środa Parking w rejonie kościoła w Załężu i ul. ks. J. Stączka 10.15-12.15
Środa Parking w rejonie boiska i placu zabaw przy ul. Małopolskiej 12.45-14.45
26-07-2007
Czwartek Parking w rejonie komisu samochodowego i ul. Rataja oraz Wiktora 8.00-10.00
Czwartek Parking w rejonie sklepu Merkury i ul. Broniewskiego 10.15-12.15
Czwartek Parking w rejonie cmentarza w Przybyszówce i ul. Krakowskiej 12.30-14.45
Lista odpadów niebezpiecznych, które będą bezpłatnie przyjmowane od mieszkańców miasta Rzeszowa w ramach obwoźnej zbiórki:
- świetlówki
- baterie
- środki ochrony roślin
- opakowania po środkach ochrony roślin
- przeterminowane lekarstwa
- rozpuszczalniki, farby, lakiery
- opakowania po farbach i lakierach
- kwasy i alkalia
- środki chemiczne typu domowego
- odpady zawierające rtęć
- lampy energooszczędne
- zużyty olej

Następny artykuł

Poprzedni artykuł