Zlot ZHP Kielce 2007


Ekologia w naszym życiu

Zlot ZHP Kielce 2007

W dniach 10-19 sierpnia pod hasłem Jeden świat – jedno przyrzeczenie odbędzie się Zlot Związku Harcerstwa Polskiego Kielce 2007. W imprezie wezmą udział zuchy, harcerze i instruktorzy z całej Polski. Na zaproszenie władz ZHP przyjadą także przedstawiciele innych krajowych organizacji harcerskich oraz skauci z zagranicy, m.in. z Japonii, Francji i Palestyny –organizatorzy szacuję, że na imprezie będzie w sumie blisko 10 tys. osób.

Na obrzeżach Kielc, na zalesionym terenie byłego poligonu wojskowego, powstaje ogromne miasteczko dla uczestników imprezy. Będzie sieć elektryczna, sklepy, drogi i wodociągi, a nawet kawiarenki internetowe. Wszystko po to, żeby stworzyć harcerzom jak najlepsze warunki. Pierwsi uczestnicy pojawią się 3 sierpnia i wtedy rozpocznie się rozbijanie namiotów, skupionych
w chorągwiane grody. Zuchy nocować będą w szkołach, a seniorzy w internatach na terenie Kielc.

Tak duża impreza wymaga odpowiedniego zabezpieczenia, szczególnie w kwestii gospodarki odpadami. Zlot nie może pozostawić po sobie gór jednorazowych kubków, butelek i śmieci. O odbiór
i selektywną zbiórkę odpadów zadba ONYX Polska, firma zajmująca się gospodarowaniem odpadami oraz utrzymaniem czystości. Spółka na co dzień obsługuje m.in. Kielce i okoliczne gminy.

„Dbanie o czystość i odbiór odpadów podczas wielkich imprez masowych to poważne wyzwanie współczesnych czasów” – mówi Magdalena Bezulska, członek zarządu ONYX Polska S.A.

Pojemniki na śmieci ONYX ustawi w 18 strategicznych miejscach harcerskiego miasteczka. Zaplanowano ich 54, a uczestnicy będą mogli wrzucać do nich odpady komunalne
oraz posegregowane odpady, głównie butelki PET i szkło.
„Liczymy w tym wypadku na dużą świadomość ekologiczną harcerzy. Pojemniki będą dobrze oznakowane, a posegregowane odpady skierujemy do przetworzenia i recyklingu” – podkreśla Magdalena Bezulska.
Dodatkowo na terenie miasteczka będzie zainstalowanych kilka kontenerów na odpady. Podczas trwania imprezy pojemniki i kontenery będą opróżniane każdego dnia rano. ONYX skieruje do obsługi zlotu samochody kontenerowe i śmieciarki ze swojego kieleckiego zakładu.

ONYX Polska, posiadający swoją spółkę operacyjną w Kielcach, należy do międzynarodowej grupy Veolia Environmental Services, która posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze imprez organizowanych na szeroką skalę. To właśnie Veolia Environmental Services dba o porządek i zbiórkę odpadów podczas korridy we francuskim Nîmes, odwiedzanej co roku przez milion turystów. W tym czasie firma zwiększa swoje środki niemal o połowę po to, by miasto pozostało równie czyste jak przed imprezą. Veolia sprząta także nabrzeża i uczestniczy w zbiórce odpadów w trakcie światowego zlotu żaglowców i okrętów L'Armada w Rouen. Tydzień Armady przyciąga do Rouen ponad pięć milionów turystów.


________________________________________________
ONYX Polska w Kielach (do lipca funkcjonująca pod nazwą MPO Kielce) to firma z 50-letnią tradycją, lider w zakresie wywozu odpadów w regionie. Zatrudnia 140 osób i obsługuje miasto Kielce oraz powiat kielecki. Wywozi m.in. odpady komunalne, gruz, ziemię, prowadzi selektywną zbiórkę odpadów. Zajmuje się też zimowym oczyszczaniem ulic, opróżnianiem koszy ulicznych, dba o czystość placów, chodników i ulic. W 2006 r. w ramach selektywnej zbiórki zebrała łącznie 872 ton surowców.

Od 2001 roku MPO Kielce działało w ramach Grupy ONYX Polska, która jako inwestor wyposażyła spółkę w nowy sprzęt – samochody kontenerowe, ładowarki, śmieciarki, sprzęt do odśnieżania ulic, zamiatarki, kontenery i pojemniki. W sumie inwestycje ONYXu w Kielcach przekroczyły 7 mln złotych.
ONYX Polska S.A. działa w naszym kraju od 1998 roku. Zajmuje się zarządzaniem odpadami: zbiórką, transportem, sortowaniem, kompostowaniem, recyklingiem i utylizacją oraz usługami utrzymania czystości. Grupa ONYX zatrudnia w Polsce ponad 400 pracowników. Obroty firmy w 2006 roku wyniosły ponad 40 mln złotych. Centrala ONYX Polska znajduje się w Krakowie. Działalność operacyjną polegającą na obsłudze klienta przemysłowego i samorządowego, spółka prowadzi na terenie woj. świętokrzyskiego, śląskiego i Małopolski.

Następny artykuł

Poprzedni artykuł