Poznań: Ekologiczne technologie jutra


Ekologia w naszym życiu

Poznań: Ekologiczne technologie jutra

Najnowsze rozwiązania z zakresu ochrony środowiska, międzynarodowa reprezentacja liderów branży, specjalistyczne konferencje, spotkania biznesowe i warsztaty, konkursy i interesujące wystawy – wszystko to czeka na uczestników Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO 2007, które odbędą się w Poznaniu w dniach 20-23 listopada 2007 r. Honorowy patronat nad dziewiętnastą edycją tych największych w Europie Środkowo-Wschodniej targów ochrony środowiska objął Minister Środowiska.

Ochrona środowiska w pełnym zakresie

Według szacunków organizatora, Międzynarodowych Targów Poznańskich, targi POLEKO 2007 będą większe od bardzo udanej poprzedniej edycji i zgromadzą ponad 1000 firm z około 20 krajów. Zamówiona przez wystawców powierzchnia ekspozycyjna na chwilę obecną jest o około 17 proc. większa niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku. Podczas targów wystawcy zaprezentują najnowsze rozwiązania z zakresu ochrony środowiska: najnowocześniejsze maszyny, urządzenia i technologie (w tym kilkadziesiąt produktów nowych na rynku). Podczas największych targów ekologicznych Europy Środkowo-Wschodniej swoją ofertę przedstawią najlepsi polscy producenci i wielu zagranicznych liderów. Ekspozycja targów POLEKO obejmuje następujące sektory branżowe: Woda i ścieki, Energia, energia odnawialna, Odpady i recykling, Utrzymanie czystości i porządku, Powietrze, hałas i wibracje, Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz Edukacja ekologiczna. Każdemu z sektorów towarzyszyć będą liczne konferencje i inne atrakcyjne wydarzenia. Czytelny podział ekspozycji ułatwi zwiedzającym odszukanie interesującej ich oferty.

Odnawialne źródła energii w centrum uwagi

Z uwagi na rosnące w Unii Europejskiej znaczenie proekologicznej polityki energetycznej Minister Środowiska, honorowy patron POLEKO 2007, zaproponował, by tematem wiodącym tegorocznej edycji targów były „Odnawialne źródła energii”. W marcu 2007 kraje członkowskie Unii Europejskiej przyjęły bowiem plan działań integrujący politykę klimatyczną i energetyczną Wspólnoty. Plan ten obejmuje następujące cele do zrealizowania do 2020 r.: racjonalizację wykorzystania energii i w konsekwencji ograniczenie jej zużycia o 20 proc., zwiększenie udziału energii produkowanej ze źródeł odnawialnych do 20 proc. całkowitego zużycia energii pierwotnej średnio we wszystkich krajach UE, osiągnięcie co najmniej 10-procentowego udziału biopaliw w sprzedaży paliw transportowych w każdym kraju członkowskim.

Ekspozycje specjalne

W ramach POLEKO 2007 wydzielone zostaną ekspozycje specjalne znane już z poprzednich edycji tych targów: Salon Czystej Energii - poświęcony zagadnieniom odnawialnych źródeł energii, Salon Recyklingu - obejmujący tematykę odzysku odpadów, Park Techniki Komunalnej - ekspozycja wystawców oferujących sprzęt komunalny, Salon Aparatury Kontrolno-Pomiarowej oraz Nauka dla Środowiska - wystawa dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiająca najnowsze wyniki badań instytutów naukowo-badawczych i jednostek badawczo-rozwojowych w zakresie technologii ochrony środowiska.

East-West-Meetingpoint

Targi POLEKO jako lider w regionie stanowią swoistą platformę spotkań kontrahentów ze wschodu i zachodu Europy. Tradycyjnie wydarzenie to cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony firm zagranicznych. Stałym elementem ekspozycji POLEKO są oficjalne wystąpienia narodowe organizowane pod patronatem agencji bądź instytucji rządowych. Do tej pory zainteresowanie zorganizowaniem grupowych ekspozycji na POLEKO zgłosiły już: Czechy, Dania, Francja, Hiszpania, Niemcy, Norwegia i Szwajcaria.
Intensyfikacji międzynarodowej współpracy biznesowej w dziedzinie ochrony środowiska służyć będą wydarzenia o charakterze matchmakingowym, podczas których polskie i zagraniczne firmy i ośrodki naukowo-badawcze będą miały okazję znaleźć partnerów do realizacji wspólnych projektów. Będą to m. in. spotkania brokerskie EcoInnoTech, Międzynarodowa Giełda Kooperacji oraz Polsko-Niemieckie Spotkania Kooperacyjne.

Nowości na targach

Największą atrakcją dla zwiedzających targi profesjonalistów będą liczne nowości prezentowane na stoiskach. Targi to bowiem doskonała okazja do zapoznania się z najnowszymi produktami i technologiami, które wprowadzane są na polski rynek. Wystawcy POLEKO zaprezentują kilkaset nowych rozwiązań. Stoiska wystawców, którzy zgłosili swoje nowości, zostaną specjalnie oznakowane. Szczegółowa lista nowości będzie dostępna jeszcze przed targami na stronie www.poleko.mtp.pl.

Platforma wymiany doświadczeń i wiedzy

Niewątpliwą atrakcją dla zwiedzających będzie wyjątkowo bogaty program wydarzeń przygotowywanych przez Międzynarodowe targi Poznańskie w ścisłej współpracy z partnerami branżowymi. Nowością tegorocznej edycji będzie Forum Technologii Ochrony Środowiska, którego tematyka w głównej mierze poświęcona będzie oczyszczaniu ścieków, odpadom ściekowym, usuwaniu odpadów komunalnych a także pozyskiwaniu energii z odpadów i osadów. Wydarzenie to organizowane przez Wielkopolską Izbę Inżynierów Budownictwa, Politechnikę Poznańską, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie skierowane jest przede wszystkim do kadry inżynierskiej zainteresowanej powyższą tematyką. Forum odbędzie się drugiego dnia targów, 21 listopada.

Szczegółowe informacje już wkrótce będą dostępny w portalu BIOLOG.PL oraz na stronie www.poleko.mtp.pl

Następny artykuł

Poprzedni artykuł