Górnictwo bardziej ekologiczne


Ekologia w naszym życiu

Górnictwo bardziej ekologiczne

Parlament Europejski przyjął we wtorek nową dyrektywę o gospodarowaniu odpadami niebezpiecznymi dla środowiska, powstającymi w kopalniach. Po dwóch katastrofach w Hiszpanii (1998 r.) i Rumunii (2000 r.), w których metale ciężkie i cyjanek dostały się do wody, zatruwając życie na wielkich obszarach, unijne instytucje zadecydowały o stworzeniu nowego prawa regulującego gospodarkę odpadami postgórniczymi.

Państwa UE będą miały obowiązek m.in. sporządzenia listy miejsc, w których prowadzono działalność górniczą. Kopalnie będą musiały starać się o licencję gwarantującą, że składowane przez nie odpady nie zagrażają środowisku i ludziom. Parlament odrzucił większość poprawek zgłaszanych przez parlamentarną komisję ds. środowiska - w tym zmianę potencjalnie niebezpieczną dla polskich kopalń, bo nakładającą obowiązek płacenia za usunięcie zidentyfikowanych szkód górniczych.

Źródło: Gazeta.pl

Następny artykuł

Poprzedni artykuł