Edukacja ekologiczna a ochrona klimatu


Ekologia w naszym życiu

Edukacja ekologiczna a ochrona klimatu

13 kwietnia 2010r. w godz. 11.00 ? 14.00 w Kinoteatrze Polonez w Skierniewicach odbędzie się I Wojewódzka Konferencja Ekologiczna - "Edukacja ekologiczna a ochrona klimatu", której organizatorem jest Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach.

Cele konferencji:

  • Podnoszenie świadomości ekologicznej w zakresie znajomości zagrożeń
  • Uświadomienie przyczyn i skutków globalnego ocieplenia
  • Rola edukacji na poszczególnych etapach kształcenia w kształtowaniu postaw proekologicznych
  • Upowszechnianie przykładów dobrych praktyk
  • Wychowanie do rozumienia i poszanowania przyrody
  • Promowanie zachowań mających na celu ochronę klimatu
  • Uwrażliwienie na piękno krajobrazu naturalnego
  • Promocja walorów przyrodniczych województwa łódzkiego
Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach ogłasza konkurs o tematyce ekologicznej pod hasłem "Ziemia jest piękna" adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z powiatów: łowickiego, skierniewickiego i rawskiego.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 13 kwietnia br. podczas konferencji "Edukacja ekologiczna a ochrona klimatu".

Więcej informacji w portalu edukacyjnym EduAlert

Następny artykuł

Poprzedni artykuł