Zachęcą uczniów do ochrony środowiska


Ekologia w naszym życiu

Zachęcą uczniów do ochrony środowiska

Ruszyła kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Tesco dla szkół. W tym roku, będzie ona miała zupełnie inny charakter niż dotychczas, ponieważ uczniowie, nauczyciele i szkoły zamiast zbierać punkty w sklepach, będą organizowali w swojej okolicy działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zwycięzcy konkursu otrzymają od Tesco wyposażenie nowoczesnych pracowni naukowych, warte kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Tegoroczna konkurs odbywa się pod patronatem Ministerstwa Środowiska i Polskiej Akademii Nauk oraz przy współpracy z Fundacją Instytut Nowoczesnej Edukacji.

Siódma edycja akcji ‘Tesco dla szkół’, to ogólnopolski konkurs zatytułowany “Dbajmy o środowisko - to takie proste!”. W ramach konkursu, szkoły z całej Polski będą miały za zadanie zaplanować i przeprowadzić kampanie informacyjne, lekcje lub zajęcia praktyczne, związane z szeroko pojętą ekologią. Młodsi uczniowie będą mogli przygotować, np. wystawę plakatów promujących segregację odpadów lub przeprowadzić akcję sprzątania świata, a starsi - wykonać analizę działań ekologicznych prowadzonych w ich mieście lub zorganizować zbiórkę surowców wtórnych.

Nad przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu czuwać będą patroni akcji - Ministerstwo Środowiska, przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk oraz eksperci Fundacji Instytut Nowoczesnej Edukacji. Będą oni również członkami jury, które wybierze zwycięzców konkursu. W pierwszym etapie akcji, wyróżnionych zostanie 9 najlepszych kampanii proekologicznych z każdego województwa, czyli w sumie aż 144 szkoły. Wszystkie one otrzymają od Tesco nagrody, a te, które zajmą pierwsze miejsca w swoich regionach, zakwalifikują się do finału konkursu “Dbajmy o środowisko - to takie proste!”. Odbędzie się on we wrześniu w Warszawie.

W finale konkursu, najlepsze szkoły z 16 województw będą musiały wykazać się wiedzą, kreatywnością i sprawnością fizyczną. Będą rywalizowali ze sobą na żywo w różnych konkursach ekologicznych. Do wygrania, czeka na nich w finale nagroda główna akcji ‘Tesco dla szkół i dla środowiska’, czyli wyposażenie pracowni naukowej warte 50 tysięcy złotych. W jego skład wejdą nowoczesne narzędzia edukacyjne.: multitablica z oprogramowaniem do nauki o środowisku, wizualizer, projektor multimedialny, laptop oraz wiele innych, cennych nagród.

„Akcja ‘Tesco dla szkół’ zmienia się z roku na rok. Chcemy, aby każda kolejna edycja przynosiła wiele pożytku nie tylko szkołom i uczniom, ale również i lokalnym społecznościom, w których żyją.” – mówi Dorota Karwala z Tesco Polska. „W tym roku zachęcamy uczniów do działania na rzecz ochrony środowiska w ich własnym otoczeniu. Kierujemy się zasadą ‘zaangażuj mnie a tylko wtedy zrozumiem’. Wierzymy, że uczniowie, którzy czynnie będą brali udział w naszym konkursie, w przyszłości będą aktywnie wspierać wszystkie inicjatywy proekologiczne.”.

Akcja ‘Tesco dla szkół’ organizowana jest już od 7 lat. Celem akcji jest poprawa wyposażenia polskich szkół oraz stworzenie możliwości rozwoju dzieciom i młodzieży w nowoczesnych warunkach. Do tej pory pracownie komputerowe i multimedialne oraz sprzęt dydaktyczno – sportowy, otrzymało od Tesco 11 tysięcy polskich szkół, a ich łączna wartość przekroczyła kwotę 12 milionów złotych.


Zasady nowej akcji „Tesco dla szkół i dla środowiska”:

  • Nowa akcja ‘Tesco dla szkół’ 2009 przyjmuje formułę konkursu ekologicznego, pt..„Dbajmy o środowisko – to takie proste!”
  • Konkurs skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów.
  • Konkurs składa się z 2 etapów: wojewódzkiego i ogólnopolskiego finału konkursu.
  • Etap I - odbywa się na szczeblu wojewódzkim. W tym etapie uczniowie mają za zadanie przygotować kampanie informacyjne, lekcje lub zajęcia praktyczne o tematyce ekologicznej. Szkoły wybierają swoich reprezentantów w jednej z 3 kategorii wiekowych: klasy I-III SP, klasy IV-VI SP, gimnazja. Drużyny szkolne mogą składać zarówno z całych klas, jak i dowolnie zebranych zespołów uczniowskich (uczestnicy muszą być jednak w tej samej kategorii wiekowej).
    • Nadesłane prace będą oceniane przez Jury złożone z ekspertów, którzy w swojej ocenie kierować się będą wartością merytoryczną pracy oraz kreatywnym podejściem do zadania. Zwycięzcy Etapu I w każdym województwie i każdej kategorii wiekowej przechodzą do Etapu II, czyli ogólnopolskiego finału konkursu.
  • Etap II - to ogólnopolski finał, w którym udział weźmie 48 zespołów uczniowskich (po 3 zwycięzców z każdego województwa). Zmagania finałowe odbywać się będą w formie turnieju składającego się z 3 konkurencji o tematyce ekologicznej, sprawdzających wiedzę teoretyczną, praktyczną oraz umiejętności kreatywne uczniów.
  • Najlepszych 9 szkół w finale (zwycięzcy w każdej kategorii wiekowej), otrzyma nagrody główne – wyposażenie nowoczesnych pracowni naukowych. Pierwsze miejsce to pracownia o wartości 50 tysięcy złotych, II – 30 tysięcy złotych, a III – 15 tysięcy złotych. W finale, nagrody otrzymają również nauczyciele, którzy przewodzili zwycięskim klasom. Dla nich Tesco przygotowało laptopy, kina domowe oraz aparaty cyfrowe.

Następny artykuł

Poprzedni artykuł