Akcja EKOrtowo


Ekologia w naszym życiu

Akcja EKOrtowo

Studenci III i II roku biologii Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie organizują akcję mającą na celu kształtowanie świadomości ekologicznej młodych ludzi. W jej program wpisują się sprzątanie, zbiórka makulatury oraz stworzenie ścieżki dydaktycznej na terenie i w pobliżu miasteczka studenckiego.

UWM skupiony jest w miejscu tworzącym przepiękny kampus akademicki. Budynki wydziałowe otoczone są bujną roślinnością, wokół słychać świergotanie ptaków, miedzy drzewami przemykają wiewiórki. Szkoda, że wielu z naszych kolegów nie potrafi uszanować tego piękna, jakiego dostarcza nam natura. Postanowiliśmy przeciwdziałać zjawiskom mającym negatywny wpływ na przyrodę otaczającą nasze miasteczko uniwersyteckie.

Akcja „EKOrtowo” odbędzie się 19 maja 2007r. Jej pierwszy punkt to zbiórka makulatury przyjmująca formę konkursu, którego uczestnikami mają być mieszkańcy Domów Studenckich. Akademik, w którym zostanie zebrana największa ilość makulatury otrzyma nagrodę w postaci odtwarzacza płyt DVD. Ważenie odbywać się będzie na parkingu przed Ds3 od godziny 11:00. Następnie o godz. 15:00 spotkamy się aby posprzątać teren Kortowa, ze szczególnym uwzględnieniem brzegu Jeziora Kortowskiego, który obecnie tonie w śmieciach. Sprzątającym zagwarantowane zostaną foliowe worki i rękawice. Odpady będą na miejscu sortowane, a następnie odebrane przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie. Ścieżka dydaktyczna natomiast jest projektem mającym na celu edukację w zakresie botaniki i zoologii. Na terenie parku kortowskiego jak i wzdłuż jeziora zostaną umieszczone tabliczki z nazwami gatunków roślin i zwierząt tam występujących. Miłym uwieńczeniem pracowitego dnia będzie wspólne świętowanie, na które zaproszeni zostaną wszyscy uczestnicy akcji. O godzinie 17:30 rozpalimy ognisko we wcześniej przygotowanym miejscu, dla każdego uczestnika przygotowany będzie poczęstunek.

Przedsięwzięcie to nie mogłoby mieć miejsca, gdyby nie pomoc władz uniwersytetu oraz wsparcie sponsorów. W projekt włączyli się członkowie kół naukowych: botaników i ekologów. Sponsorzy zobowiązali się do pokrycia kosztów związanych z wykonaniem tabliczek z nazwami gatunków roślin. Cała akcja nagłaśniana już jest przez regionalne środki masowego przekazu. Dodatkowo zostaną rozwieszone plakaty informujące o naszej akcji.
Szczegółowe informacje na temat akcji „EKOrtowo” dostępne są na stronie internetowej: uwm.edu.pl/ekortowo

Małgorzata Sachoń

Patronat medialny akcji: Portal BIOLOG.PL

Następny artykuł

Poprzedni artykuł