WWF Polska zaprasza na seminarium


Ekologia w naszym życiu

WWF Polska zaprasza na seminarium

Ramowa Dyrektywa Wodna i obszary Natura 2000 w dorzeczu Odry - Stan wdrażania dyrektyw unijnych w dziedzinie ochrony przyrody i ochrony wód, które odbędzie się w czwartek, 8 września 2005 r. we Wrocławiu. Seminarium realizowane jest wspólnie z Gruene. Liga w ramach projektu Ponadgraniczna sieć NGO dla implementacji Ramowej Dyrektywy Wodnej poświęcone jest analizie realizacji założeń Ramowej Dyrektywy Wodnej (RWD) oraz sieci NATURA 2000 w dorzeczu Odry, a także służyć ma ocenie stopnia integracji celów sieci NATURA 2000 i działań i wynikających z implementacji RDW.

Podczas seminarium przedyskutowane zostaną również zagrożenia dla osiągnięcia celów ochrony wód i ochrony przyrody wynikające z aktualnych planów inwestycyjnych w dorzeczu Odry.

W kolejnym dniu: w piątek, 9 września 2005 r. odbędzie się szkolenie na temat możliwości finansowania działań wdrażających postanowienia Ramowej Dyrektywy Wodnej

Szkolenie to realizowane jest w ramach projektu finansowanego przez Niemiecka Fundację Ochrony Środowiska i Saksońską Fundację Przyrody i Środowiska pod tytułem: „Transfer doświadczeń saksońskich”.

Szczegóły wraz z wstępnym programem Seminarium i Szkolenia znajdą Państwo tutaj.

Więcej informacji: Piotr Nieznański
Kierownik Projektu Odra
WWF Polska
Tel./Fax 0 71 7845798
pnieznanski@wwf.pl

Źródło: WWF Polska

Następny artykuł

Poprzedni artykuł