Osiągnięcia proekologiczne w przemyśle i energetyce


Ekologia w naszym życiu

Osiągnięcia proekologiczne w przemyśle i energetyce

Najnowsze rozwiązania proekologiczne w przemyśle, dotyczące m.in. oszczędności energii, będzie można poznać podczas VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Osiągnięcia proekologiczne w przemyśle i energetyce” (10-12 października), organizowanej przez Wydział Chemii UMK, przy współudziale m.in. ministerstw: Edukacji Narodowej oraz Środowiska.

W konferencji wezmą udział zarówno naukowcy – chemicy i energetycy z polskich uniwersytetów i politechnik, jak i praktycy – przedstawiciele elektrociepłowni i elektrowni. Jednym z tematów wiodących będą technologie biopaliw gazowych, ciekłych i stałych w kraju i zagranicą.

Uroczyste otwarcie nastąpi 10 października o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Hotelu Uniwersyteckiego (ul. Szosa Chełmińska 83a).

Następny artykuł

Poprzedni artykuł