REACH po 5 latach


Ekologia w naszym życiu

REACH po 5 latach

Czy Unia Europejska opowie się za ochroną ludzkiego zdrowia i środowiska? Z pewnością każdy wolałby usłyszeć, że tak. Jednak wyniki pierwszego głosowania w Parlamencie Europejskim i stanowisko Rady UE, przyniosły znaczne osłabienie systemu prawnego REACH (Rejestracja, Ocena i udzielanie Zezwoleń na Chemikalia), którego zadaniem miała być skuteczna ochrona ludzi i środowiska przed chemikaliami.

13 lutego mija piąty rok od powstania Białej Księgi o Strategii Przyszłej Polityki Kontroli Chemikaliów, która przyjęła formę oficjalnego projektu z dniem 29 października 2003 roku. Biała Księga omawiała założenia i uzasadniała wprowadzenie nowej polityki chemicznej potrzebą zastąpienia jednym spójnym systemem prawnym 40 dyrektyw i rozporządzeń wspólnotowych z zakresu chemikaliów. Tym spójnym systemem miał być REACH. Wprowadził on zasadę odpowiedzialności przemysłu za bezpieczeństwo substancji chemicznych, włączając w to obowiązek oceny ich ryzyka, informowania o ich właściwościach i zastępowania niebezpiecznych chemikaliów bezpieczniejszymi odpowiednikami (obowiązkowa substytucja).

Całość na stronach WWF Polska

Następny artykuł

Poprzedni artykuł