Polskie wody geotermalne


Ekologia w naszym życiu

Polskie wody geotermalne

Polska posiada znaczący potencjał i zasoby energii geotermalnej. Związane są one głównie z wodami podziemnymi o temperaturach 20-130 stopni, które występują na głębokościach do 4 kilometrów - mówi dr inż. Beata Kępińska z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Krakowska badaczka uczestniczyła w konferencji Bezpieczeństwo energetyczne kraju - czy poradzimy sobie sami? Impreza zorganizowana 7 czerwca w Warszawie przez Państwowy Instytut Geologiczny była jedną z imprez towarzyszących Międzynarodowym Targom Geologicznym GEOLOGIA 2006.

Wody geotermalne wykorzystywano w Polsce od stuleci w lecznictwie, m.in. w uzdrowiskach w Lądku, Cieplicach, Dusznikach, Ciechocinku, Iwoniczu lub Konstancinie. W ostatniej dekadzie XX wieku, jak mówi dr Kępińska, energia geotermalna zaczęła być wykorzystywana w naszym kraju także do ogrzewania pomieszczeń, w rolnictwie i hodowli ryb.

„Ciepłownictwo geotermalne przynosi znaczące efekty ekologiczne, komfort użytkowania i łączy się z nowoczesną infrastrukturą” – uważa krakowska badaczka. Ciepłownictwo geotermalne, wykorzystujące lokalne źródło energii, powinno być jednak także konkurencyjne cenowo i mało wrażliwe na zmiany cen tradycyjnych środków energii na świecie.

W Polsce jest sześć zakładów geotermalnych. Największy, działający od 1993 roku, znajduje się na Podhalu w Bańskiej Niżnej – Białym Dunajcu. „Ma on jedne z najlepszych warunków w Polsce dla tego typu działalności” - mówi dr Kępińska.

Wody znajdują się tu w utworach skał wapiennych. Charakteryzują się m.in. wysoką temperaturą dochodzącą w złożu do około 90. st, niską mineralizacja i wysokim ciśnieniem artezyjskim.

Kolejne zakłady geotermalne działają w Pyrzycach, Mszczonowie, Słomnikach, Uniejowie i Stargardzie Szczecińskim. W planach i projektach są kolejne instalacje ciepłownicze.

„Geotermia ma duże szanse na rozwój w wielu miejscowościach i rejonach kraju” – ocenia badaczka. Jak mówi, perspektywiczne zasoby wód geotermalnych znajdują się na obszarze Niżu Polski, Sudetów i Karpat, a przede wszystkim Podhala.

Jej zdaniem, szczególnie ważną dziedziną wykorzystania geotermii powinno być ciepłownictwo. Zwiększenie ilości ciepła uzyskiwanego tą drogą przyczyniłoby się m.in. do redukcji ilości spalanych tradycyjnych paliw. Geotermia powinna być także częściej wykorzystywana w rekreacji i lecznictwie.

„Wzrasta też zainteresowanie układami binarnymi, w których do generacji elektryczności można wykorzystywać jako płyn roboczy wody o temperaturach rzędu 100 stopni” – tłumaczy.

Dr Kępińska uważa, że szansą na zagospodarowanie energii geotermalnej jest adaptacja istniejących już odwiertów. „W Polsce takich odwiertów jest kilka tysięcy. Nie wszystkie się nadają, ale warto się przyjrzeć, które rzeczywiście są dobre i jak to ekonomicznie wygląda” – mówi.

Szansą na zagospodarowanie geotermii są m.in. systemy skojarzone, tzn. łączenie energii geotermalnej z tradycyjnymi nośnikami energii lub innymi odnawialnymi źródłami energii. Korzystne jest też odzyskiwanie ciepła przy zastosowaniu pomp także z wód znajdujących się na płytkich poziomach i z gruntu, a nie tylko z wód wydobywanych z dużych głębokości.

W opinii Kępińskiej, rozwój energii geotermalnej napotyka w Polsce na istotne przeszkody. To brak spójnej polityki państwa, niewystarczające i niesprzyjające unormowania prawne, a zwłaszcza nadmierna ilość opłat i podatków, w tym m.in. opłata za informacje geologiczną i opłata eksploatacyjna za wydobywanie wód geotermalnych.

„To jest poważna bariera. Jeśli zostanie usunięta, można się spodziewać, ze wykorzystanie wód geotermalnych ruszy w Polsce w znacznie większym zakresie” – podkreśla specjalistka. Jej zdaniem, wykorzystanie geotermii pozwoli także na oszczędzenie nieodnawialnych surowców, które powinniśmy chronić dla przyszłych pokoleń.

Na świecie z zasobów energii geotermalnej korzysta ponad 70 krajów, w Europie 32 kraje. Liderem jest Islandia, która jest „żywym laboratorium wykorzystania energii geotermalnej”. W stolicy tego kraju Rejkiawiku ponad 99 proc. mieszkańców korzysta z centralnego ogrzewania geotermalnego.

PAP - Nauka w Polsce, Bogusława Szumiec-Presch

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następny artykuł

Poprzedni artykuł