Nieformalne spotkanie ministrów środowiska krajów członkowskich Unii Europejskie


Ekologia w naszym życiu

Nieformalne spotkanie ministrów środowiska krajów członkowskich Unii Europejskie

W dniach 1-3 czerwca br. w Essen, prof. Jan Szyszko, minister środowiska wziął udział w nieformalnym spotkaniu ministrów środowiska krajów członkowskich Unii Europejskiej. Podczas spotkania poruszono kwestie dotyczące m.in. środowiskowych i gospodarczych wyzwań stojących przed Unią Europejską, eko-efektywnych innowacji, aktualnych polityk europejskich oraz opracowania wszechstronnej strategii dla Europy.

"- Jest oczywiste, że Unia Europejska jest regionem najbardziej zaawansowanym w dziedzinie ochrony środowiska - powiedział Prof. Jan Szyszko, minister środowiska RP - Ale czy to wystarczy - pytał minister środowiska RP - aby różnorodność biologiczna świata, a w tym Europy, nadal nie ubożała?
Minister zwrócił uwagę, iż aktualnie najważniejszymi problemami ekologicznymi świata są: wzrost zawartości gazów cieplarnianych w atmosferze, zanik gatunków, wzrost areałów ulegających pustynnieniu i coraz większy deficyt wody, pogłębianie różnic pomiędzy krajami bogatymi i biednymi oraz wzrost obszarów objętych ubóstwem.
Minister dodał również, iż wiele wskazuje na to, że świat w ciągu najbliższych dziesięcioleci będzie zmierzał ku wykorzystaniu nowych nośników energii. Zanim jednak staną się one powszechnie stosowane, nasze gospodarki będą nadal oparte głownie na dotychczasowych, kopalnych nośnikach energii. Zatem najpilniejszą sprawą jest zmniejszenie emisyjności tych nośników (gazu ziemnego, ropy naftowej, węgla kamiennego i brunatnego) i ich oddziaływania na środowisko w całym ich cyklu życia.

Minister środowiska RP stwierdził także, że istotną sprawą jest włączenie innych państw w działania podejmowane przez UE. Jest to zarówno kwestia "skutecznej dyplomacji na rzecz środowiska", ale i takiego rozwijania technologii i ich transferu, które mogłyby istotnie stanowić pomoc dla innych krajów, mniej zaawansowanych gospodarczo i społecznie niż UE. To będzie warunkiem zrealizowania celów globalnych.

Sławomir Mazurek
Rzecznik Prasowy
Ministra Środowiska

Następny artykuł

Poprzedni artykuł