Po Nairobi i Bali - Warszawa?


Ekologia w naszym życiu

Po Nairobi i Bali - Warszawa?

Polski rząd wyraził zgodę na zgłoszenie kandydatury naszego kraju jako gospodarza 14 sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych COP14. Tegoroczne forum , poświecone redukcji emisji gazów cieplarnianych,odbyło się w niedawno w Nairobi, a wzięli w niej udział przedstawiciele 180 krajów świata. W przyszłym roku 13. spotkanie COP ma się odbyć na wyspie Bali.

W listopadowej 12 Konferencji Stron Ramowej Konwencji ONZ o Zmianach Klimatu w kenijski Nairobi zgromadziło 6 tys. gości, szefów 10 państw oraz 92 ministrów. Wzięła w niej udział 30 osobowa delegacja z Polski.

Podczas dwutygodniowych obrad nie udało się ustalić, jaki będzie plan działania, dotyczący redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery po 2012 r., gdy przestanie obowiązywać protokół z Kioto. Prawdopodobnie stanie się to na kolejnych konferencjach stron Ramowej Konwencji ONZ ds. Zmian Klimatu. Uczestnicy nie ukrywali, że osiągnięcie porozumienia, dotyczącego tego okresu będzie trudne.

Ministrowie środowiska, którzy uczestniczyli w posiedzeniach plenarnych uznali, że zapobieganie globalnemu ociepleniu klimatu nie może hamować rozwoju gospodarczego świata, a szczególnie krajów najbiedniejszych.

Pomimo kontrowersji w wielu sprawach, ministrowie zgodzili się, że konieczna jest pomoc krajom afrykańskim, które nie radzą sobie z postępującymi w szybkim tempie zmianami klimatu.

Tegoroczne wyniki konferencji ocenione zostały jako skromne, ale spotkanie zakończyło się złożeniem obietnicy pomocy biednym krajom.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następny artykuł

Poprzedni artykuł