Adoptujmy rzeki!


Ekologia w naszym życiu

Adoptujmy rzeki!

Woda pitna stała się na świecie dobrem deficytowym. Również wody powierzchniowe mają się pod względem ilości i czystości coraz gorzej. W ramach akcji Zaadoptuj rzekę Stowarzyszenie Ekologiczno–Kulturalne Klub Gaja zachęca do otaczania opieką rodzimych rzek.

Celem organizatorów akcji jest inspirowanie organizacji, instytucji, uczniów i ich wychowawców do podejmowania działań poprawiających jakość wody oraz chroniących przed dalszym jej zanieczyszczaniem. Gaja propaguje również racjonalne wykorzystanie wodnych zasobów i ochronę rzecznych dolin.

Akcja ma na celu uświadomienie znaczenia rzek w przyrodzie i ich roli w życiu społeczeństwa. Adoptowanie rzeki polega na przyjmowaniu roli jej stróża, między innymi poprzez usuwanie zanieczyszczeń z wody i terenów nadbrzeżnych, pogłębianie wiedzy dotyczącej ochrony wód, obejmowanie ochroną rosnących nad rzeką drzew.

Uczestnicy biorą udział w zajęciach terenowych dokumentując florę i faunę związane z ekosystemem rzecznym, czy badając laboratoryjnie jakość wody. Istotnym elementem projektu jest zachęcanie lokalnych władz do poprawy stanu czystości rzeki, a także zawiązywanie „porozumień dla rzeki”.

O tym, jak łatwo marnotrawimy wodę, można przekonać się analizując dane o codziennym, niepotrzebnym jej zużyciu. Jeden nie dokręcony kran, z którego spada kropelka wody na sekundę „kosztuje” Ziemię 4700 litrów wody rocznie. Nie zakręcanie wody podczas mycia zębów powoduje zużycie średnio 13140 litrów wody więcej, niż w przypadku zakręcania kranu.

Program edukacyjny „Zaadoptuj rzekę” realizowany jest przez Gaję od września 2005 roku, a dofinansowują go Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce, Marta Stankiewicz

Następny artykuł

Poprzedni artykuł