Organic Marketing Forum 2008


Ekologia w naszym życiu

Organic Marketing Forum 2008

26 i 27 maja 2008 roku to wana data dla europejskich producentów i handlowców branży ekologicznej. Po raz trzeci w stolicy Polski podczas Organic Marketing Forum spotkają się wiodące przedsiębiorstwa tej branży w celu poznania rynków Środkowej i Wschodniej Europy, jak i nawiązywania kontaktów handlowych. Forum należy do najważniejszych wydarzeń branży ekologicznej w tej części kontynentu. W tym roku spodziewanych jest około 350 uczestników.

Celem spotkania jest intensyfikacja współpracy międzynarodowej oraz wzmacnianie rynków krajowych w Europie Środkowej i Wschodniej, a szczególnie w Polsce, jak i przedstawienie doświadczeń, wiedzy, produktów i firm rynku ekologicznego ze Wschodu i z Zachodu. Program Forum obejmuje 20 wykładów doświadczonych ekspertów i przedsiębiorców oraz wizytę w firmach ekologicznych w Warszawie. Istotnymi tematami podejmowanymi w tej edycji będą reakcje przetwórców na brak surowców oraz strategie w obliczu szybko zmieniających się warunków rynkowych. Po raz pierwszy oferowane będą wykłady dla zainteresowanych eksportem producentów rolnych. Ponadto zaprezentowane zostaną treści dotyczące oferty ekologicznej w gastronomii.

„Polska, jak i cała Europa Środkowa i Wschodnia jest coraz ciekawszym regionem w branży ekologicznej. Nowe kraje Unii Europejskiej rozwijają swoje rynki wewnętrzne i jednocześnie mogą zwiększać eksport produktów ekologicznych. Organic Marketing Forum stwarza możliwość poznania nowych partnerów handlowych“ mówi Bernhard Jansen, prezes Ekoconnect. Spotkanie organizuje EkoConnect – Międzynarodowe Centrum Rolnictwa Ekologicznego Środkowej i Wschodniej Europy z siedzibą w Dreźnie, przy współpracy z polskim Stowarzyszeniem Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi Ekoland, Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu oraz Stowarzyszeniem Ekologicznych Sprzedawców Detalicznych (ORA).

Dalsze informacje i zgłoszenia na stronie www.organic-marketing-forum.org.

Następny artykuł

Poprzedni artykuł