Konkurs Revitare dla młodych specjalistów od rewitalizacji


Ekologia w naszym życiu

Konkurs Revitare dla młodych specjalistów od rewitalizacji

Studenci i młodzi pracownicy naukowi, którzy w swoich pracach badawczych zajmowali się tematyką rewitalizacji mogą wziąć udział w konkursie "Revitare". Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe i udział w międzynarodowej konferencji poświęconej rewitalizacji. Wstępne zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać za pośrednictwem strony internetowej www.revitare-konkurs.pl do 15 marca.

Konkurs organizuje Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.
Przedsięwzięcie ma zwrócić uwagę młodych ludzi na tereny zdegradowane w procesie industrializacji i urbanizacji oraz podkreślić, że powierzchnia ziemi stanowi zasób nieodnawialny, wymagający szczególnej wrażliwości i świadomości nie tylko zarządzających środowiskiem, ale i całego społeczeństwa.

W każdej z pięciu konkursowych kategorii jury przyzna nagrodę i jedno wyróżnienie. Nagrodę stanowi pokrycie kosztów udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych" i sprzęt multimedialny o wartości 1 500 złotych. Wyróżnienie - oprócz udziału we wspomnianej konferencji - to sprzęt multimedialny o wartości 500 zł.

W rywalizacji mogą wziąć udział studenci uczelni wyższych i pracownicy naukowi do 35. roku życia, którzy w swoich pracach naukowych podejmują tematykę rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Prace konkursowe mogą poruszać różne aspekty odnowy terenów zdegradowanych - przyrodniczo-krajobrazowy, technologiczno-inżynierski, projektowo-planistyczny, ekonomiczno-prawny i społeczny.

Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie powinny przygotować artykuł na podstawie zrealizowanej przez siebie pracy naukowo-badawczej dotyczącej problematyki rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Do artykułu należy dołączyć prezentację multimedialną, która będzie integralną częścią propozycji.

Po przesłaniu wstępnego zgłoszenia (drogą elektroniczną i tradycyjną pocztą) uczestnicy konkursu powinni przesłać formularz zgłoszenia, artykuł i jego streszczenie oraz prezentację na adres Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

Oficjalne ogłoszenie konkursu i prezentacja nagrodzonych prac odbędzie się podczas IV Międzynarodowej Konferencji: "Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych", w październiku tego roku, w Ustroniu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne na stronie: http://www.revitare-konkurs.pl

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce

Następny artykuł

Poprzedni artykuł