Konkurs na plakat promujący w Polsce rok 2010 - Światowy Rok Różnorodności Biologicznej


Ekologia w naszym życiu

Konkurs na plakat promujący w Polsce rok 2010 - Światowy Rok Różnorodności Biologicznej

Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w konkursie na plakat promujący obchody Światowego Roku Różnorodności Biologicznej ogłoszonego przez ONZ na rok 2010.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
- uczniowie średnich szkól plastycznych,
- studenci wyższych szkół artystycznych.

W skład pracy konkursowej wchodzi:
- plakat promujący obchody roku 2010 - Światowego Roku Różnorodności Biologicznej
- krótkie opracowanie (maksimum 500 słów) wskazujące na zrozumienie czym jest różnorodność biologiczna oraz jakie jest jej znaczenie dla człowieka,
- hasło nawołujące do ochrony różnorodności biologicznej w Polsce.

Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do 31.12.2009 r.

W konkursie przewidziane są wartościowe nagrody i wyróżnienia. Najlepsze plakaty w każdej kategorii zostaną dodatkowo uhonorowane w postaci druku i. powszechną dystrybucję w placówkach i instytucjach zajmujących się ochroną różnorodności biologicznej i edukacją na ten temat. Regulamin konkursu znajduje się na stronach internetowych Centrum Badań; http://ucbs.uw.edu.pl Informacji udziela koordynator projektu Anna Batorczak: a.batorczak@uw.edu.pl , tel.: 0-22 822 22 61

Konkurs jest elementem projektu Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym: Rok 2010 Światowy Rok Różnorodności Biologicznej ONZ – promocja obchodów i podnoszenie świadomości społecznej poprzez programy edukacyjne i kampanię edukacyjno-informacyjną finansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Konkurs objęty jest patronatami: Ministra Środowiska oraz Sekretarza Generalnego Polskiego Komitetu UNESCO

Więcej informacji: ucbs.uw.edu.pl

Następny artykuł

Poprzedni artykuł