Polacy chcą prowadzić badania nad reaktorem atomowym nowej generacji


Ekologia w naszym życiu

Polacy chcą prowadzić badania nad reaktorem atomowym nowej generacji

Polscy naukowcy chcą prowadzić badania nad zastosowaniem w Polsce wysokotemperaturowych reaktorów atomowych - tzw. reaktorów HTR. Przedstawiciele kilkunastu instytucji naukowych spotkali się w tej sprawie 28 lutego z wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego na Politechnice Warszawskiej. Prof. Krzysztof Kurzydłowski uważa, że inicjatywa naukowców jest potrzebna i wychodzi naprzeciw rządowym planom rozwoju w Polsce technologii reaktorów wysokotemperaturowych i energetyki jądrowej w ogóle.

TECHNOLOGIA UZYSKIWANIA CIEPŁA

Według planów naukowców reaktory atomowe czwartej generacji nie byłyby wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej, lecz do celów przemysłowych. Ciepło przez nie wytwarzane zasilałoby fabryki chemiczne, służące głównie tradycyjnym elektrowniom węglowym.

Jak wyjaśnia pomysłodawca projektu, fizyk z Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Ludwik Pieńkowski, wykorzystując ciepło reaktora będzie można rozkładać wodę na tlen i wodór. Tlen zostanie wykorzystany w elektrowni węglowej, dzięki czemu będzie ona pracowała wydajniej i przy mniejszym zanieczyszczeniu środowiska. Wodór natomiast posłuży do produkcji paliw płynnych z węgla lub dwutlenku węgla, będącego produktem ubocznym wytwarzania prądu w tradycyjnej energetyce.

W kilku krajach europejskich a także w innych regionach świata już działają prototypy urządzeń typu HTR. Reaktor ma kształt zbliżony do walca o średnicy ok 6 m i wysokości kilkunastu metrów, jako chłodziwo używany jest w nim hel.

Jak zapewnia Pieńskowski, reaktory HTR ze względu na swoją konstrukcję i zastosowane w nich paliwo są bardzo bezpieczne. "Nawet jeśli dojdzie do wycieku helu, cała instalacja schłodzi się sama. Dojdzie do zatrzymania reakcji wewnątrz rdzenia" - podkreśla naukowiec.

ŁAMANIE ZABEZPIECZEŃ NIEOPŁACALNE DLA PRZESTĘPCÓW

W ceramicznym rdzeniu reaktora zachodzi reakcja rozszczepienia paliwa jądrowego, zazwyczaj jest to tlenek uranu. Paliwo podzielone jest na drobiny o średnicy ok. 0,5 mm. Każda drobina otoczona jest kilkoma warstwami ochronnych substancji i tworzy maleńką kulkę.

"Kilka tysięcy takich kulek jest zatopionych razem w graficie. Tworzy to kulę o średnicy ok. sześciu centymetrów" - tłumaczy zastępca dyrektora Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, prof. Jacek Michalik. Grafit, w którym zatopiony jest materiał rozszczepialny spełnia podobną rolę, jaką w reaktorach starszego typu pełnią pręty węglowe - spowalnia reakcję rozszczepienia przechwytując neutrony uwalniane z rozpadających się atomów uranu.

"To jest też ważne z punku widzenia zabezpieczenia przed użyciem takiego paliwa przez przestępców. Wydobycie materiału radioaktywnego z takiej kuli kosztowałoby tyle, a efekt byłby tak nieznaczny, że żadnym terrorystom się to nie opłaci" - podkreśla Michalik.

POŁĄCZONE SIŁY POLSKICH JEDNOSTEK NAUKOWYCH

W czerwcu 2006 r. zawiązane zostało konsorcjum, mające na celu połączenie sił różnych ośrodków badawczych dla tego projektu. Należą do niego obecnie: Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Instytut Chemii Przeróbki Węgla w Zabrzu, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, Instytut Energii Atomowej w Świerku, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, Instytut Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach, Instytut Problemów Jądrowych w Świerku, Politechnika Częstochowska, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Śląski i Uniwersytet Warszawski. Konsorcjum stara się o środki na sfinansowanie badań z 7 Programu Ramowego UE.

Wiceminister nauki, prof. Kurzydłowski informuje, że do Ministerstwa Nauki wpłynęły trzy wnioski o grant na badania reaktorów HTR. Jego zdaniem, lepiej byłoby, gdyby naukowcy z różnych instytucji porozumieli się i wypracowali wspólny program badań. "To pozwoliłoby na efektywniejsze wykorzystanie dostępnych środków. Te projekty częściowo się pokrywają" - tłumaczy.

Pierwszy, badawczy reaktor HTR powstanie najprawdopodobniej w Świerku pod Warszawą, gdzie obecnie działa reaktor doświadczalny Maria, który służy m.in. do wytwarzania izotopów promieniotwórczych na potrzeby medycyny.

PAP - Nauka w Polsce, Urszula Rybicka

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następny artykuł

Poprzedni artykuł