Eksperci przygotują projekt ustawy o ochronie Puszczy Białowieskiej


Ekologia w naszym życiu

Eksperci przygotują projekt ustawy o ochronie Puszczy Białowieskiej

Zespół naukowców, powołany w piątek 21 lipca przez Kancelarię Prezydenta, opracuje projekt ustawy "regulującej status dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Puszczy Białowieskiej". Zdaniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego, nowe prawo powinno sprzyjać ochronie Puszczy, pamiętając o potrzebach jej mieszkańców. W skład zespołu weszli specjaliści z dziedzin przyrodniczych, leśnych, ekonomicznych i prawnych. Ich zadaniem będzie przygotowanie prawa, które pozwoli lepiej chronić zasoby przyrodnicze puszczy, przy jednoczesnym respektowaniu interesów miejscowej ludności.

"Przyroda to jeden z naszych największych kapitałów. A perłą w koronie jest Puszcza Białowieska" - mówił prezydent Lech Kaczyński podczas spotkania z członkami zespołu.

Zdaniem prezydenta, "trzeba się dzisiaj zastanowić (...) jak kwestię Białowieży w ten sposób uporządkować, żeby z jednej strony to nie naruszało interesów mieszkańców tej części naszego kraju, ale z drugiej strony, żeby to wielkie dobro, jakim ta puszcza jest dla nas, zostało w pełni zachowane".

Lech Kaczyński wyraził nadzieję, że powołana w piątek grupa ekspertów znajdzie rozwiązania prawne, które pozwolą zrealizować te cele.

"Myślę, że w tej chwili nie ma już dyskusji nad tym, czy puszczę chronić. Jest jedynie dyskusja nad tym, jak puszczę chronić najlepiej" - podkreśla wiceprzewodniczący zespołu, członek Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego, biolog, dr inż. Bogdan Jaroszewicz. W jego opinii, można pogodzić lepszą ochronę Puszczy Białowieskiej z interesami jej mieszkańców.

Jak mówi, Puszcza Białowieska jest skarbem nie tylko polskim, ale europejskim. Jej część została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Dzisiejsza Puszcza Białowieska, to kompleks leśny o obszarze 150 tys. ha, położony po obu stronach granicy Polski i Białorusi. Część zachodnia, znajdująca się w Polsce, zajmuje 62,5 tys. ha. Część wschodnia, na Białorusi, zajmuje 87,5 tys. ha. Puszcza Białowieska jest najlepiej zachowanych kompleksem nizinnego lasu pierwotnego w Europie.

PAP - Nauka w Polsce, Urszula Jabłońska

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następny artykuł

Poprzedni artykuł