Badania antarktycznych mszywiołów wzbogacają historię, medycynę i ekologię


Ekologia w naszym życiu

Badania antarktycznych mszywiołów wzbogacają historię, medycynę i ekologię

Wyniki polskich badań mszywiołów w Zachodniej Antarktyce, zaprezentowane na tegorocznym, V Międzynarodowym Sympozjum Larwooda zorganizowanym przez Uniwersytet w Aberystwyth w Wielkiej Brytanii, wzbudziły duże zainteresowanie. Mszywioły to morskie organizmy kolonijne, zakotwiczonych na dnie i prowadzące osiadły tryb życia.

Uczestnikami sympozjum byli zajmujący się badaniami tych organizmów biolodzy, paleontolodzy, zoolodzy i ekolodzy z kilkunastu ośrodków naukowych w Europie, głównie z Wielkiej Brytanii. Polskę reprezentowała dr Urszula Hara z Państwowego Instytutu Geologicznego, od kilku lat zajmująca się kopalnymi i współczesnymi mszywiołami Zachodniej Antarktyki.

"Zaprezentowałam poster i referat +Zespoły mszywiołów w kenozoicznych ekosystemach Antarktyki Zachodniej+, poświęcony rozwojowi faun mszywiołowych w ciągu ostatnich 53 mln lat od wczesnego eocenu aż po późny pliocen (2,59 - 1,81 mln lat temu). Przedstawiona ewolucja faun mszywiołowych Antarktyki Zachodniej doskonale odzwierciedla zapis zmian klimatycznych w ciągu ostatnich 53 mln lat" - mówi dr Hara.

"Współczesne fauny tych kolonijnych organizmów są doskonałym materiałem porównawczym, dostarczającym nowych danych biogeograficznych o rozprzestrzenianiu się mszywiołów wokół obszarów szelfowych tego kontynentu. Porównanie zespołów faun kopalnych i współczesnych umożliwia lepsze poznanie geologicznej historii Morza Scotia w Zachodniej Antarktyce" - przypomina dr Hara.

W drugiej części sympozjum przedstawiono rolę współczesnej fauny mszywiołów w badaniach molekularnych, genetycznych i mikrobiologicznych.

Mszywioły mogą być wykorzystywane w naukach medycznych m.in. do produkcji antybiotyków i bryostatyn, substancji stanowiących składnik leków przeciwko chorobom nowotworowym.

Już wcześniejsze badania wykazały, że szkielety tych organizmów mogą być wykorzystywane w protetyce dentystycznej jako implanty. Wskazywały też, że poznanie wzajemnych relacji pomiędzy morskimi bakteriami i mszywiołami może się przyczynić do odkrycia nowych leków i wykorzystania tych organizmów do technologii zwalczania zanieczyszczeń mórz.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce, Andrzej Markert

Następny artykuł

Poprzedni artykuł