Finansowanie sieci Natura 2000


Ekologia w naszym życiu

Finansowanie sieci Natura 2000

Dużym sukcesem okazała się pierwsza z dwóch planowanych sesji warsztatowych pt. Finansowanie sieci Natura 2000 obejmująca województwa północno wschodniej i północno zachodniej Polski, która odbyła się w Dębem w dniach 5-7 czerwca 2006 r. Merytoryczną pieczę nad spotkaniami, których pomysłodawcą jest Komisja Europejska, sprawuje WWF Polska. Spotkania finansowane są w całości przez Ministerstwo Środowiska.

Głównym założeniem warsztatów było wskazanie możliwości i potrzeb finansowania sieci Natura 2000 w nowym programie na lata 2007 – 2013 w oparciu o istniejące fundusze unijne oraz zidentyfikowanie luk w tworzonych właśnie programach krajowych.

Spotkanie okazało się bardzo owocne. Wyartykułowano największe przeszkody w skutecznym finansowaniu programu, jak chociażby brak jednostki zarządzającej siecią Natura 2000, który uniemożliwia przekazanie środków.

Kolejnym ważnym ujawnionym problemem jest niejasny status prawny Lasów Państwowych, parków narodowych i krajobrazowych. Są to najwięksi potencjalni beneficjanci projektów, lecz jednocześnie, zgodnie z najnowszą interpretacją ustawy o finansach publicznych, nie przynależą do żadnych z grup uprawnionych do otrzymania unijnych funduszy na rzecz Natury 2000.

WWF wierzy, że wnioski z warsztatów przyczynią się do wdrożenia nowych, efektywnych rozwiązań np. do stworzenia krajowego systemu zarządzania siecią czy też do zmian interpretacji polskich przepisów prawnych.

Więcej

Źródło: WWF Polska

Następny artykuł

Poprzedni artykuł