59 proc. Polaków za ekologicznym wariantem obwodnicy Augustowa


Ekologia w naszym życiu

59 proc. Polaków za ekologicznym wariantem obwodnicy Augustowa

Większość Polaków bo 59 proc. opowiada się za budową obwodnicy w takiej wersji, przy której nie ucierpiałoby środowisko naturalne Doliny Rospudy - wynika z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). Wariant drogi, który w większym stopniu zagrażałby gatunkom chronionym na terenach doliny, popiera ponad jedna trzecia społeczeństwa (35 proc.). Tylko nieliczni (2 proc.) są zdania, że obwodnica Augustowa wcale nie powinna być wybudowana - ani w jednej, ani w drugiej wersji.

CBOS zapytał także ankietowanych o to, czy popierają protestujących ekologów, czy mieszkańców Augustowa. W tym celu ankieterzy zadali dwa odrębne pytania, ponieważ poparcie dla wystąpień jednej ze stron nie wyklucza akceptacji argumentów drugiej.

Prawie dwie trzecie ankietowanych (62 proc.) uważa, że protesty ekologów w sprawie obwodnicy są słuszne, w tym co siódmy pytany (14 proc.) wypowiada się w tej kwestii w sposób zdecydowany. Ponad jedna trzecia badanych (35 proc.) nie akceptuje działań obrońców przyrody, przy czym co dziewiąty (11 proc.) stanowczo się z nimi nie zgadza.

Równocześnie - jak wynika z sondażu CBOS - poparcie dla protestów mieszkańców Augustowa jest bardziej zdecydowane niż dla obrońców przyrody. Ponad trzy czwarte Polaków (77 proc.) wyraża opinię, iż mieszkańcy Augustowa, którzy domagają się szybkiego rozpoczęcia budowy drogi w zatwierdzonym wariancie, mają słuszność, a tylko co piąty (20 proc.) jest przeciwnego zdania. Augustowianie uzyskują również wyraźnie częściej niż ekolodzy zdecydowane poparcie dla swoich argumentów (wyraziło je 35 proc. respondentów).

17-kilometrowa obwodnica Augustowa ma 500-metrową estakadą przecinać cenną przyrodniczo dolinę Rospudy. Według drogowców to jedyny i najlepszy sposób, by zrealizować inwestycję przez ciągnącą się przez Suwalszczyznę 100-kilometrową dolinę. Mieszkańcy Augustowa popierają budowę obwodnicy.

Przeciw budowie drogi protestują ekolodzy. Wstrzymania prac domaga się także Komisja Europejska, która złożyła w tej sprawie wniosek do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Prace na spornym odcinku obwodnicy zostały wstrzymane w końcu lipca. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz firma Budimex Dromex, która jest wykonawcą drogi, ustalili zmianę harmonogramu prac budowlanych.

Badanie CBOS zostało przeprowadzone w dniach 3-6 sierpnia na liczącej 859 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych Polaków.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następny artykuł

Poprzedni artykuł