XIII Sesja Konferencji Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu UNFCCC


Ekologia w naszym życiu

XIII Sesja Konferencji Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu UNFCCC

W dniach 3-14 grudnia br, w Bali (Indonezja) odbędzie się XIII Sesja Konferencji Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu UNFCCC, połączona z III Sesją Konferencji Stron, służącą jako spotkanie Stron Protokołu z Kioto ( COP/CMP3).

Dziennikarzy i przedstawicieli redakcji zainteresowanych powyższą tematyką zachęcamy do udziału w spotkaniu. Wszelkie informacje dotyczące możliwości akredytacji (oraz formularz akredytacyjny), dostępne są na stronie internetowej Sekretariatu Konwencji UNFCCC:

http://unfccc.int/press/calender_of_events/accreditation/items/2987.php

Ostateczny termin zgłoszeń upływa 28 listopada 2007 r.

Konferencja, która odbędzie się na Bali, zgromadzi około 10 tysięcy uczestników, w tym ministrów środowiska z około 190 krajów, które są stronami bądź sygnatariuszami Konwencji Klimatycznej oraz Protokołu z Kioto.

Jej celem będzie ustalenie polityki ochrony klimatu po roku 2012, gdy przestanie obowiązywać Protokół z Kioto i stworzenie takiego porozumienia (akceptowanego przez wszystkie kraje świata), aby po roku 2012 społeczność międzynarodowa jeszcze efektywniej działała na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu (wynegocjowany w 1997 roku w Kioto dokument zobowiązuje kraje, które go ratyfikowały, do redukcji do 2012 roku o 5,2 proc. w stosunku do roku 1990, emisji dwutlenku węgla i innych gazów powodujących efekt cieplarniany). Podstawą takiego porozumienia powinna być dyskusja przeprowadzona na konferencji w Bali.

Polska jest szczególnie zainteresowana rezultatem konferencji, gdyż następna Konferencja Stron odbędzie się w 2008 roku w Polsce, w związku z czym Polska przejmie jej przewodnictwo. Oczekujemy, że decyzja Konferencji Stron na Bali będzie zawierać zgodę na rozpoczęcie negocjacji globalnego porozumienia, które będzie obowiązywało po roku 2012.

Zgodę tę muszą wyrazić wszystkie kraje - Strony Konwencji i Protokołu.

Decyzja ta umożliwi negocjowanie dalszych zobowiązań redukcyjnych krajów z Załącznika I do Konwencji będących stronami Protokołu z Kioto, a także, do czego zmierza UE, włączone zostaną do zobowiązań inne, najszybciej rozwijające się gospodarki świata.

Rodzaj i zakres zobowiązań będzie negocjowany podczas kolejnych sesji, które zakończą się, jak się oczekuje, w roku 2009 podczas COP 15/CMP5, w Danii.

Ministerstwo Środowiska

Następny artykuł

Poprzedni artykuł