Toruńskie dyskusje nad ochroną środowiska


Ekologia w naszym życiu

Toruńskie dyskusje nad ochroną środowiska

Już 8 października rozpocznie się V edycja Forum Ekologicznego Branży Chemicznej, którego organizatorami są Polska Izba Przemysłu Chemicznego oraz Sekretariat Programu Odpowiedzialność i Troska. Patronem Honorowym został: Minister Środowiska, Minister Gospodarki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Europejska Rada Przemysłu Chemicznego CEFIC. Patronat medialny sprawują miesięczniki: Chemia Przemysłowa, Nowy Przemysł, Polish Market, Przemysł Chemiczny, Reporter Chemiczny oraz portale: Plastech.pl oraz WNP.pl. Patronat branżowy sprawuje Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości.

Kwestie ochrony środowiska są coraz mocniej zakotwiczone w dyskursie publicznym, szczególnie w krajach rozwiniętych. Unia Europejska, której Polska jest członkiem wymaga od państw członkowskich zwiększenia inwestycji w podwyższone standardy z zakresu ochrony środowiska. Dlatego tak ważną rolę odgrywa coroczne spotkanie na „Forum Ekologicznym Branży Chemicznej”.

Pierwszego dnia, poza uroczystością rozpoczęcia Forum, odbędą się między innymi obchody 20- lecia Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, wręczenie wyróżnień „Mecenas Akcji „Drzewko za butelkę®”, wręczenie nagród w konkursie medialnym towarzyszącym tegorocznej akcji „Drzewko za butelkę” oraz ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego „Złap Zająca”. Podczas popołudniowej sesji poruszone zostaną takie tematy jak: Polski Przemysł Chemiczny w UE, wizerunek branży chemicznej w odbiorze społecznym, czy też europejska wizja Programu „Odpowiedzialność i Troska”. Punktem kulminacyjnym „Forum Ekologicznego Branży Chemicznej®” będzie zaplanowana na drugi dzień, debata ECHA BRUKSELSKICH KORYTARZY. Trzeci dzień debat nad ekologią, współorganizowany wraz z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przebiegać będzie pod nazwą "BUDOWANIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ POPRZEZ DZIAŁANIA EKOLOGICZNE".

„Świadomość ekologiczna polega przede wszystkim na zrozumieniu, że troska o środowisko naturalne jest działaniem na rzecz wspólnego dobra dla wszystkich, co wiąże się również z odpowiedzialnością za przyszłe pokolenia. Odpowiedzialność w kwestiach ekologicznych jest związana nie tylko z odpowiedzialnością za działania, ale przede wszystkim za skutki tych działań.”- dodaje Magdalena Ozimek- organizator Forum.

Więcej informacji na http://www.rc.com.pl/forum.php.

Następny artykuł

Poprzedni artykuł