Toniemy w śmieciach!


Ekologia w naszym życiu

Toniemy w śmieciach!

Statystyki biją na alarm! Na terenie kraju jest ponad dziesięć tysięcy nielegalnych wysypisk śmieci i co roku przybywają nowe. Stwarzają one ogromne zagrożenie dla zwierząt, ludzi i roślin. Społeczeństwo nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, że wyrzucanie śmieci do lasu czy też na łąki przyczynia się do nieodwracalnej degradacji środowiska.

Miejsca nielegalnego składowania odpadów powstają najczęściej wzdłuż dróg dojazdowych oraz na obrzeżach miast. Bardzo często zjawisko to widoczne jest również na terenie lasów i łąk. Takie wysypiska śmieci są źródłem wielu zagrożeń, do najniebezpieczniejszych należą: zanieczyszczenie gleb, wód podziemnych, wód pitnych, zagrożenie pożarowe, niszczenie środowiska, wybuchanie epidemii oraz samozapłony gazów. Dodatkowo wytwarzają nieprzyjemny zapach, który utrudnia życie ludziom zamieszkałym w pobliżu wysypiska. Są one również ogromną skazą na krajobrazie.

Do powstawania nielegalnych wysypisk przyczyniają się osoby prywatne oraz duże i małe przedsiębiorstwa. Zarówno jedni, jak i drudzy chcą w łatwy i tani sposób pozbyć się nagromadzonych śmieci. Istnieje jednak prawny obowiązek wywozu odpadów, jak i utylizacji sprzętu elektronicznego. Na wysypiska najczęściej trafia makulatura, plastiki, butelki, ale również nadające się do użytku meble i sprzęt komputerowy. Wiele z tych rzeczy może posłużyć jeszcze przez wiele lat trafiając tam, gdzie są niezbędne.

Samorządy miast podejmują nierówną walkę z osobami przyczyniającymi się do tworzenia  nielegalnych składowisk odpadów. Ich działania nie odnoszą pożądanych skutków, wysypiska nie maleją, a wręcz ciągle ich przybywa. Niezbędne jest znalezienie innego wyjścia z tej trudnej sytuacji. Idealnym rozwiązaniem problemu jest oddawanie przez firmy nieużywanych, ale sprawnych przedmiotów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektronicznego organizacjom działającym non-profit. Rzeczy można przekazać za pośrednictwem serwisu www.daryrzeczowe.pl.

W województwie mazowieckim większą ilość sprzętu można oddać bezpośrednio do założyciela serwisu - Banku Drugiej Ręki. Z takiej możliwości skorzystało już wiele przedsiębiorstw, m.in. MARS Polska, Microsoft, Dr Irena Eris. Takie działanie na pewno pomoże wielu osobom będącym w potrzebie oraz przyczyni się do zmniejszenia skali zjawiska nielegalnych wysypisk śmieci.

Następny artykuł

Poprzedni artykuł